Przewodniczący Rady Powiatu – przekroczył kompetencje !!!

Wojewoda stanął po stronie obywateli – uznał naszą skargę za zasadną (winę kolegi z tej samej partii) ‼️

Sprawa dotyczy przewodniczącego rady powiatu kieleckiego Pana Jacka Kuzi, który to 7 sierpnia 2023r. podczas głosowania nad tzw. uchwałą dotyczącą ideologii LGBT dwukrotnie zarządzał reasumpcję głosowania, a miało być to związane z błędami w głosowaniu.

W związku z bezprawnymi w naszej ocenie działaniami przewodniczącego zdecydowaliśmy się wnieść do Wojewody Świętokrzyskiego skargę wskazującą na naruszenie statutu prosząc o obronę praw obywatelskich i rozstrzygnięcie co do zasadności skargi.

Dnia 29.09.2023 Wojewoda Świętokrzyski po zbadaniu sprawy uznał skargę za zasadną. W uzasadnieniu wskazał, iż przewodniczący rady nie ma żadnych kompetencji do zarządzenia reasumpcji. Nie dał wiary wyjaśnieniom Przewodniczącego Kuzi, który broniąc się wyjaśniał, iż nie doszło do naruszenia prawa i zasad zaufania obywateli do organów państwa.

Wojewoda stwierdził, iż Przewodniczący Jacek Kuzia przekroczył swoje kompetencje i wezwał Radę Powiatu do wzmocnienia zasad praworządności tj. do działania w oparciu o przepisy prawa.

Nasze stowarzyszenie od lat działa na rzecz jawności i transparentności organów administracji publicznej. Organy te muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Interweniujemy zawsze kiedy dany urzędnik przypisuje sobie kompetencje do stanowienia prawa, kiedy łamane są podstawowe prawa obywatelskie.
W najbliższym czasie nasza organizacja, w związku z prośbami mieszkańców, zajmować się będzie zasadami funkcjonowania wydziału transportu i komunikacji starostwa powiatowego w Kielcach. Wydział ten oceniany jest przez obywateli na dość niskim poziomie, a władze powiatu jak na razie zapewniają o dobrej woli do zmian.