Kilka miesięcy po oddaniu inwestycji droga się zapada ! Czy będzie łatanko?

Zostaliśmy poproszeni przez mieszkańców o interwencję, działamy szybko wysyłając monity do Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Masłów.

Wizytówka gminy Masłów, ul. Krajobrazowa, oddana kilka miesięcy temu zaczęła się zapadać !

Przebudowa była realizowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy o długości ok. 2 km.

Całość inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł, 50 % wydatków miała pochodzić z budżetu państwa, natomiast pozostała część po połowie z budżetów Gminy Masłów i Powiatu Kieleckiego.

Odcinek był często wizytowany przez Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato oraz Starostę Kieleckiego, a fotorelacje pojawiały się między innymi w mediach samorządowych.

Apelujemy do mieszkańców, przyglądajmy się inwestycjom w naszym otoczeniu, to my, obywatele, możemy często w odpowiednim czasie zareagować.

Piękny odcinek, który najprawdopodobniej po kilku miesiącach od oddania będzie rozkopany i łatany.