Lubicie, gdy nie dostajecie korespondencji adresowanej do Was?

Od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej gminy Masłów pojawiają się informacje, że pisma adresowane do Rady gminy Masłów nie trafiają do niej lub Radny, który wysyła pytanie do urzędu musi upominać się o odpowiedź.

Sprawa została poruszona w interpelacji skierowanej do Przewodniczącego Rady Piotra Zegadło, padło pytanie, ile pism w 2019 i 2020r. wpłynęło i było tytułowane do Rady gminy Masłów oraz ile z pism, które wpłynęły nie zostało przekazanych Radzie.

Na interpelację odpowiedział Wójt Gminy Masłów wskazując, iż w w/w okresie wpłynęło 17 pism adresowanych do Rady oraz, iż 6 pism nie zostało przekazanych Radzie – zostały poddane kwalifikacji ???

Co to za kwalifikacja, czy nie wystarczy, że pismo było adresowane do Rady? Czy w Urzędzie gminy Masłów wprowadzono jakieś kryteria oceny korespondencji?

Nie wiemy ! Ale się dowiemy!!!

Dowiemy się, kto kierował pisma i czego dotyczyły, jakie określono zasady kwalifikacji, kto kwalifikacji dokonywał oraz „w czyjej szufladzie pozostają?” 

 

Więcej interpelacji oraz ciekawych odpowiedzi można znaleźć poniżej

http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1221

 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO