Pieniądze na nagrody dla urzędników się znalazły !!!

Pracownicy samorządowi mogą otrzymać nagrody tylko za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Jak to wygląda w gminie Masłów?

Z nadesłanych przez Wójta Tomasza Lato materiałów wynika, iż w maju 2020 wypłacił blisko 40000 zł nagród swoim pracownikom, jeszcze większe kwoty pojawiają się w 2019r.

Czy kwoty, które wydał na nagrody Wójt gminy Masłów są duże czy małe pozostawiamy to do oceny czytelników, jednak nasze zastrzeżenia budzi co innego.

Pracownicy samorządowi nie mogą uzyskać nagrody z jakiegokolwiek powodu. Nagradzać można tylko za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (stanowi o tym art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych).

Zadaliśmy Wójtowi Tomaszowi Lato dwa proste pytania, za jakie szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej poszczególni pracownicy dostali nagrody oraz czy w stosunku do osób, które otrzymały nagrody wpływały skargi lub osoby te dopuściły się naruszeń prawa.

W pytaniu pierwszym Wójt odpowiedział, iż nie dokumentuje uzasadnień przyznania nagród i nie przesłał żadnego uzasadnienia.

W pytaniu drugim, Wójt Tomasz Lato potwierdził, iż nagrody dostały również osoby w stosunku do których wpływały skargi lub osoby te dopuściły się naruszeń prawa.


Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. To właśnie z tych środków wypłacane są nagrody. Wiedza o polityce nagradzania stanowi podstawę do dyskusji o oszczędnym, rzetelnym gospodarowaniu wspólnymi pieniędzmi. Wiedza o nagradzaniu pozwala na rozliczanie władz z ich działalności, gdyż więcej wiemy o tym, jakie rozstrzygnięcia podejmują (w tym przypadku – rozstrzygnięcia dotyczące nagradzania pracowników samorządowych).