Skarga na Vice Przewodniczącego Rady Andrzeja Pedrycza – częściowo zasadna !!!

Jak wiecie, od blisko roku walczymy o prawo zabierania głosu przez mieszkańców w istotnych dla nich sprawach. Taka możliwość istniała od blisko 20 lat, ale już nie istnieje.

🤜 Po blisko dwudziestu latach usunięto z porządku obrad punkt, gdzie mieszkańcy mogli zabierać głos w istotnych dla nich sprawach.

🤜 W krótkim okresie czasu dowiedzieliśmy się także, iż mieszkańcy nie mają już uprawnienia do zabierania głosu na komisjach. Nieugiętym w tym zakresie wydaje się być Przewodniczący komisji rozpatrującej skargi na Wójta, Pan Marek Dudzik, który  jak wynika z oświadczenia majątkowego jest również funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Kielcach. Na jego komisji obywatele nie mogą zabrać głosu nawet w sprawach, które sami zgłosili. (Film). Ciekawe jest to, iż w statucie nie ma słowa, że komisja, której Przewodniczy Pan Marek Dudzik ma uprawnienia do rozpatrywania skarg.

💪Urzędnicy jednak nie znoszą próżni, kolejny prezent to brak możliwość komentowania obrad sesji Rady Gminy na kanale YT

Dodajmy, że Masłów jest tutaj praktycznie wyjątkiem w stosunku do gmin ościennych. Inni samorządowcy nie widzą w takim komentowaniu problemów.

👎Wójt Tomasz Lato negatywnie rozpatrzył naszą petycję wyjaśniając, iż blokowaniem niejako walczy z „hejtem” chcąc chronić uczestników Sesji Rady.👎

 

Wracając jednak do sprawy, jeśli nam obywatelom odmawia się zabrania głosu w nurtujących nas sprawach podczas obrad sesji czy komisji, to co należy zrobić?

 

Trzeba patrzeć Radnym na ręce, czy podczas obrad sami nie naruszają prawa, i tak się stało w niniejszym przypadku. Na prośbę mieszkańca, przygotowaliśmy skargę do Wojewody Świętokrzyskiego. Skarga dotyczyła sposobu prowadzenia obrad przez Vice Przewodniczącego Andrzeja Pedrycza (na zdjęciu pierwszy z lewej), w skardze zarzucono, iż Pan Andrzej Pedrycz przyzwala na naruszanie porządku obrad.

Wojewoda Stwierdził, iż przyzwolono na naruszenie porządku obrad i zobligował prowadzących do czuwania nad ich porządkiem.

To ciekawe, gdyż dotychczas to my mieszkańcy gminy Masłów słyszeliśmy, że nie możemy się odzywać, bo porządek obrad zostanie naruszony.

Stanowisko Wojewody otwiera drogę do weryfikacji jak dotychczas prowadzone były obrady przez wszystkich Przewodniczących w gminie Masłów.

Pamiętajcie nie jesteśmy bezsilni, wszystko jedynie wymaga czasu.


Działamy dla Was! Wesprzyj nas dowolną kwotą.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO

 


Pozostałe artykuły w sprawie zabierania głosu przez mieszkańców:

Petycja na rzecz mieszkańców 

Przegraliśmy wprowadzenie punktu „Sprawy różne, zapytania mieszkańców”

Robimy to dla mieszkańców

Niejawna komisja obradowała nad skargami mieszkańców