Służba zdrowia w gminie Masłów – prośby o szybką interwencję !

Otrzymujemy informacje o pogarszającej się sytuacji z dostępem do służby zdrowia w gminie Masłów. Mieszkańcy informują, iż bardzo trudno dostać się do lekarza i to nawet nie osobiście, ale w formie teleporady. Oczekujemy jakiejkolwiek opieki medycznej oraz kierowania na wymazy w przypadku występowania objawów zbliżonych do COVID-19 dodają mieszkańcy.

Interwencję podejmuje Radny Tomasz Ksel, który równocześnie prosi nas o naświetlenie problemu.

Radny już złożył interpelację do Wójta Tomasza Lato, my natomiast już jutro sprawdzimy jak obecnie funkcjonują ośrodki zdrowia w gminie Masłów i do kogo faktycznie dociera pomoc medyczna.

Rozumiemy, że służba zdrowia jest w trudnej sytuacji, ale nie można dopuścić, aby osoby potrzebujące, osoby starsze pozostały bez pomocy.