„To jak mnie potraktowali to skandal” – radny gminy Masłów !

W połowie sierpnia 2020 pisaliśmy o odpowiedzi Wójta gminy Masłów na interpelację złożoną przez Radnego Tomasza Ksela z której wynikało, iż część korespondencji kierowanej do Rady nie jest przekazywana radnym (Link).

Byliśmy pewni, że gdy taki dokument ujrzy światło dzienne Wójt gminy Tomasz Lato podejmie wszelkie kroki, aby wyeliminować te praktyki.

W dniu dzisiejszym okazało się, że sprawy idą w inną stronę.

Kilkanaście dni temu zakończyła się Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego, w projekcie protokołu pokontrolnego kontrolujący wskazali szereg nieprawidłowości.

Radny Tomasz Ksel podczas ostatniej sesji Rady Gminy zadał Wójtowi pytanie o wyniki kontroli, jak informuje radny, odpowiedź nie była wystarczająca, telefonicznie poprosił o przesłanie dokumentu. Radny dodaje, że uzyskał odpowiedź, iż jedyne co można zrobić to uzyskać wgląd bez możliwości robienia fotokopii.

„W tej sytuacji złożyłem oficjalny wniosek o niezwłoczne przesłanie protokołu z kontroli, protokołu, który de facto adresowany był do radnych, a nie Wójta.

To jak potraktował mnie Urząd Gminy Masłów to skandal. Wojewoda przesyła do mnie projekt dokumentu, a zastępca Wójta odmawia mi jego przesłania” – dodaje w rozmowie Radny Tomasz Ksel

Publikujemy fragment odpowiedzi:

Problemu interpretacyjnego nie ma natomiast organ nadzoru, który przeprowadził kontrolę i przesłał w/w protokół do UG Masłów. Wojewoda Świętokrzyski w trybie dostępu do informacji publicznej udostępnił naszemu stowarzyszeniu cały dokument (publikacja wkrótce).

Chcieliśmy uzyskać komentarz w tej sprawie ze strony urzędu gminy. Kilkukrotnie próbowaliśmy skontaktować się z Sekretarzem, który w gminie Masłów zajmuje się informacją publiczną. Niestety Sekretarz nie odbierał telefonu.

Dlaczego zatem organ kontrolujący udostępnia projekt protokołu opinii publicznej, a kontrolowany organ nie chce przesłać tego dokumentu radnemu? To pytanie pozostawiamy otwarte.

Nie wiemy, czy radny będzie chciał dochodzić swoich praw w wyższych instancjach, my natomiast przypominamy wszystkim czytelnikom:


Nieudostępnianie informacji publicznych – odpowiedzialność karna art.23 udip

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.