Wykryto sprawcę ! Ilość włamań na podobnym poziomie.

Na początku roku zaczęły do nas docierać od mieszkańców informację o licznych włamaniach na terenie gminy.

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich postanowiło sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja i czy jest się czego obawiać.

W dniu 20.02.2020 otrzymaliśmy odpowiedź z Komisariatu I Policji w Kielcach właściwego terytorialnie dla gminy Masłów w której czytamy:

Liczba włamań i kradzieży na terenie gminy Masłów w latach 2018 i 2019 była zbliżona. Nie odnotowano w podanym okresie zwiększonej liczby przestępstw związanych z włamaniami i kradzieżami. W ostatnim czasie nie dochodzi do niepokojących zdarzeń w w/w zakresie. Informuje także, że

  • w 2018r. na terenie gminy Masłów odnotowano 7 włamań i kradzieży, a w 2019 – osiem
  • na początku 2020r. odnotowano 2 włamania i kradzieże

Komisariat Policji I w Kielcach ponadto informuje, iż w 2018r. wykryto 3 sprawców przedmiotowych przestępstw, w 2019r. wykryto także 3 sprawców, natomiast w 2020r. do dnia datowania wykryto 1 sprawcę. Ponadto 2 włamania były do pustostanu. W związku z powyższym liczba przedmiotowych czynów jest zbliżona i nie dochodzi w chwili obecnej do zwiększonej ilości kradzieży i włamań.

 

Mamy nadzieję, iż możemy spać spokojnie

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO