Czy możesz napisac maila do swojego radnego? Sprawdź !

Czy możesz napisać maila do swojego radnego? Sprawdź ! Napisz jak to wygląda w Twojej miejscowości, może zrobimy wspólną akcję.

Stowarzyszenie RIO od kilku miesięcy stara się o założenie służbowych kont email Radnym w gminie Masłów. Mieszkańcy pytają, jak to możliwe, że w XXI wieku brak jest możliwości wysłania informacji na służbowego maila.

Początkowo zgłosiliśmy problem, iż opcja „Napisz do Radnego” znajdująca się na stronie urzędu nie działa.
Po naszym zgłoszeniu funkcja ta nie została naprawiona, ale trwale usunięta ze strony urzędu.
Ze względu na fakt, iż obsługą Rady Gminy zajmuje się urząd, dnia 30.12.2019 zgłosiliśmy Wójtowi Gminy Masłów konieczność umożliwienia takiego bezpośredniego kontaktu.

14.01.2020 otrzymaliśmy odpowiedź w której między innymi czytam, że ❓❓❓Radny nie jest związany instrukcjami wyborców. ❓❓❓

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO