Czy obywatel wie …? Organy samorządowe muszą mieć czas na spotkanie po godzinach pracy !!!

Zaczynamy serię postów informujących obywateli o ich prawach. W dzisiejszej części art.253 kpa tj. tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

Inaczej mówiąc, możliwość spotkania z władzami po godzinach pracy.

Organy administracji samorządowej w swoim działaniu służą załatwianiu indywidualnych spraw obywateli, ale i załatwianiu wnoszonych skarg i wniosków.

Sprawy te uregulowane zostały art. 253 § 3 k.p.a.. Przepis ten wyraźnie nakłada na organ samorządu obowiązek wyznaczenia terminów spotkań minimum raz w tygodniu po godzinach pracy, a dni i godziny powinny być dostosowane do potrzeb ludności Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

W związku z tym, iż pewnie wielu z nas nie wiedziało, że nikt nie robi łaski i w określonych prawem przypadkach ma obowiązek spotkać się z nami, postanowiliśmy pójść dalej i sprawdzić, czy tę wiedzę mają organy samorządu terytorialnego. W tym celu rozesłane zostało zapytanie do 20 samorządów powiatu kieleckiego.


Pytaliśmy Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów czy w urzędzie prowadzone są dyżury? W jakie dni oraz w jakich godzinach?

Czy w urzędzie prowadzone są dyżury Przewodniczącego Rady oraz Radnych? W jakie dni oraz w jakich godzinach?

W jakiej formie urząd podaje do wiadomości informację o dniach, godzinach dyżurów oraz miejscu dyżurów? W przypadku umieszczenia informacji na stronach internetowych prosimy o wskazanie linka.

Czy podjęta została uchwała w sprawie dyżurów Radnych i Przewodniczącego Rady?

Czy zostało wydane zarządzenie określające zasady dyżurowania Wójta, zastępcy Wójta, kierowników wydziałów?

Czy urząd prowadzi statystyki ilości przyjęć interesantów w godzinach dyżurowania? Jeśli, tak prosimy o ich udostępnienie za okres 2019r.


Część organów samorządowych umożliwia mieszkańcom spotkania po godzinach pracy w ściśle określone dni i godziny tak jak wynika to z przepisów, są jednak takie w których dostrzegamy konieczność zmian.

W żadnym samorządzie powiatu kieleckiego nie została podjęta uchwała  dotycząca zasad dyżurowania Przewodniczącego Rady, trochę lepiej jest jeśli chodzi o dyżury Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.

W 6 z 20 samorządów wydane zostały zarządzenia dotyczące zasad dyżurowania Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów są to:

  • Chęciny (Zarządzenie Nr 81/2010)
  • Daleszyce (Zarządzenie Nr 167/2019)
  • Miedziana Góra (Zarządzenie Nr 30/2019)
  • Pierzchnica (Zarządzenie Nr 17/2019)
  • Strawczyn (Zarządzenie Nr 48/2017)
  • Raków (nie podano oznaczenia)

Przepisy określone w art.253 kpa nie precyzują terminu „po godzinach pracy” , do naszej analizy przyjęliśmy czas między od 15.30 -17.00.

 

W przypadku Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów wskazano nam możliwość spotkania „po godzinach pracy” w:

 • Bieliny w środy 8-11 oraz 16-18 w inne dni w miarę możliwości
 • Bodzentyn  w poniedziałki od 8 do 16 w inne dni w miarę możliwości
 • Daleszyce w poniedziałki 15.30-16.00
 • Łagów we wtorki 8.00-17.00
 • Łopuszno w czwartki 9.00-17.00
 • Masłów w poniedziałki 14.00-16.00
 • Nowa Słupia w środy 7.30-17.30 oraz inne dni w godzinach
 • Piekoszów w środy 9.00-17.00
 • Raków we wtorki 7.30-17.30
 • Sitkówka Nowiny w poniedziałki 8.00-16.00 (Zastępca Wójta)
 • Strawczyn w poniedziałki 15.30-16.30
 • Zagnańsk w środy 9.00-17.00

Sprawa komplikuje się w przypadku dyżurów prowadzonych przez Przewodniczącego Rady, który w świetle przepisów nie jest ani organem, ani kierownikiem.

Orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite, dlatego nasze zestawienie dyżurów Przewodniczących Rad  ma wyłącznie charakter informacyjny.

 • Górno – dyżur Przewodniczącego we wtorki 15.00-17.00
 • Łagów – dyżur Przewodniczącego we wtorki 16.00-17.30
 • Łopuszno – dyżur Przewodniczącego w czwartki 15.00-17.00
 • Miedziana Góra – dyżur Przewodniczącego w poniedziałki 14.00-16.00
 • Piekoszów – dyżur Przewodniczącej w środy 15.00-17.00
 • Sitkówka Nowiny – dyżur Przewodniczącego w drugie poniedziałki miesiąca od 15.00-16.00
 • Strawczyn – dyżur Wiceprzewodniczącego w pierwszy poniedziałek miesiąca 16.30-17.30
 • Zagnańsk – dyżur Przewodniczącego w środy 16.00-17.00

Jedynie kilka samorządu prowadzi statystyki przyjęć interesantów, są to:

 • Chęciny – 306 interesantów/2019r.
 • Daleszyce – 297 interesantów/2019r.
 • Sitkówka Nowiny – 268 interesantów/2019r.

Pamiętaj masz prawo pytać ! Masz prawo wiedzieć !

Dane zebrane luty 2020r.

 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO

 

Komentarze do wpisu 3 komentarze
 • Może Przewodniczący Rady Gminy wyjdzie z inicjatywą podjęcia uchwały o wprowadzeniu dyżurów dla radnych w poszczególnych sołectwach.
  Byłoby również celowe podanie adresów e-mail, może telefonów oraz godzin przyjęć mieszkańców
  To przecież takie oczywiste minimum jak na XXI wiek.

 • 8-16 to godziny pracy bardzo wielu osób, po godzinach to powinno być do 18. Pracując do 16tej często nie ma możliwości dotrzeć gdzieś przed 16:30. Jak dla mnie godziny nadal nie są przystępne.

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code