Inicjatywa oddolna? Przestaje się chcieć !

O petycji w sprawie umożliwienia zadawania pytań w istotnych dla mieszkańców sprawach na koniec Sesji Rady Gminy Masłów pisaliśmy wielokrotnie.

Chodzi o dodanie punktu: sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców

Dodanie takiego punktu gwarantowałoby mieszkańcom, sołtysom, Radnym zabranie głosu na koniec sesji w istotnych dla nich sprawach.

Komisja do spraw petycji przygotowała projekt uchwały, ze wskazaniem, iż nasza petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Radni jednak większością głosów nie przyjęli tej uchwały. Co dalej ? Okazuje się, że nic. Prawnik UG Masłów informuje, iż jest to właśnie załatwienie sprawy.


13.01.2020 odbyła się pierwsza w tym roku komisja Statutowa, na której pierwszy raz usłyszeliśmy pełne stanowisko organu.

W posiedzeniu wzięli udział:

1.Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Andrzej Kułak

2.Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Zegadło

3.Radny Pan Ryszard Filipowicz

4.Radny Pan Tomasz Ksel

5.Radca prawny

6.Osoba obsługująca Radę Gminy

7.Członek Stowarzyszenia RIO / mieszkaniec

Na wstępie należy podkreślić, iż była bardzo duża szansa na wprowadzenie postulowanych regulacji podczas minionej komisji, chciano poddać wnioskowany punkt pod głosowanie jednak Przewodniczący Rady Piotr Zegadło wraz z radcą prawnym przekonywali, że to nie jest dobry pomysł.

Przewodniczący Piotr Zegadło teoretyzował, że przyjdzie dwóch mieszkańców i będzie czytało Szekspira, natomiast Pani prawnik wnosiła o przemyślenie sprawy i powrót do tematu na następnej komisji.

 

Radny Tomasz Ksel od początku wspiera nasze działanie w zakresie petycji. Jako jedyny Radny spoza komisji statutowej przybył na jej posiedzenie.


Radny Ryszard Filipowicz od początku popiera nasze działania w zakresie petycji. Członek komisji statutowej.


Przewodniczący komisji statutowej Andrzej Kułak, początkowo nie popierał naszej inicjatywy, jednak ostatnie działania Pana Radnego napawają umiarkowanym optymizmem. De facto głos Pana Andrzeja będzie miał decydujące znaczenie.


Przewodniczący Rady Gminy Piotr Zegadło, niestety nie udało się przekonać Pana Radnego do naszej inicjatywy oddolnej.


zdjęcia UG Masłów

 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO