Pomogliśmy mieszkańcowi, Wojewoda stwierdził winę Rady Gminy – kto odpowiedzialny?

Mieszkaniec gminy Masłów w marcu 2020 wniósł do Rady Gminy Masłów skargę na Wiceprzewodniczącego Pana Andrzeja Pedrycza zarzucając, iż obrady nie były prowadzone zgodnie z porządkiem obrad.

Jak informuje mieszkaniec, było to efektem sytuacji w lokalnym samorządzie, w którym mieszkańcy nie mogą zabierać głosu podczas sesji rady (w istotnych dla nich sprawach), gdyż rzekomo porządek obrad nie przewiduje takiej możliwości. Jeśli tak ściśle trzymają się litery prawa w przypadku mieszkańców to dlaczego w innych sprawach robią odstępstwa – dodaje mieszkaniec.

Na komisji która obradowała za zamkniętymi drzwiami, członkowie w ślad za prawnikiem obsługującym gminę stwierdzili, że nie są uprawnieni do rozpatrywania skargi na Wiceprzewodniczącego oraz, że nie ma instytucji która by mogła rozpatrywać taką skargę.

Prawnik gminny przekonywał radnych słowami:

„Nie ma skargi na  Wiceprzewodniczącego Rady”

Podczas komisji Radny Tomasz Ksel podjął dyskusję z prawnikiem wskazując, iż zgodnie z art. 231 KPA, jeśli Rada nie jest właściwa to powinna w terminie 7 dni przekazać skargę organowi nadzoru. Niestety usłyszał, że jest w błędzie.

Mieszkaniec, który wniósł skargę i dodatkowo nie został wpuszczony na obrady komisji zwrócił się do naszego stowarzyszenia z prośbą o pomoc prawną w tej sprawie.


W pierwszej kolejności przygotowaliśmy wniosek do Wojewody z prośbą o wyjaśnienie, czy w opisanej sytuacji właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego jest Wojewoda. Wojewoda w krótkim terminie odpowiedział mieszkańcowi, iż faktycznie w opisanej sprawie to organ nadzoru jest właściwym organem do załatwienia sprawy.

Po otrzymaniu powyższej odpowiedzi przygotowaliśmy dla mieszkańca skargę wskazując na zaniedbania Rady Gminy, którą Wojewoda Świętokrzyski uznał za zasadną.

Wojewoda powołując się na art.231 KPA jednoznacznie stwierdził, że Rada Gminy Masłów powinna przekazać skargę mieszkańca w terminie 7 dni.

Nadzór Prawny Wojewody wskazuje na dzień 27 lipca 2020, że skarga nadal nie została przekazana, czym naruszono przepisy prawa.

Wyliczamy – skarga została skierowana 2 marca 2020 do 27 lipca 2020 nie została przekazana, czyli zwłoka wyniosła ponad 4 miesiące.

Czy ktoś poniesie odpowiedzialność? Czy nic się nie stało?


 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO