Rytwiany – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej kieruje zawiadomienie. Rządzi tam Wójt z Polski 2050

W ostatnim czasie byliśmy świadkami licznych transferów politycznych na szczeblu centralnym oraz lokalnym. Szerokim echem odbiły się transfery lokalnych samorządowców do ruchu Polska 2050. Z naszych informacji wynika, że zaskoczenia nie kryli sami członkowie i sympatycy, którzy dotąd działali w ruchu na zasadach wolontariatu, a tu nagle pojawiają się osoby, które już wcześniej były związane z różnymi partiami politycznymi.

Lider, Rafał Kasprzyk, przyjmując nowych samorządowców cieszył się, że właśnie w tym gronie będzie realizował wspólne plany na społeczeństwo obywatelskie. Dodawał, iż osoby te mają takie samo DNA jakie obowiązuje w Ruchu Polska 2050. Poseł Joanna Mucha w wywiadzie dla Echa Dnia wyjaśniała, że Ci świetni samorządowcy zapraszani będą na listy wyborcze oraz, że osoby te są bardzo dokładne weryfikowane pod względem ich przeszłości.

Przypomnijmy, iż w lipcu 2021r. grono Polski 2050 w świętokrzyskim zasilili radni klubu Projekt Świętokrzyskie w powiecie kieleckim: Robert Kaszuba, Andrzej Borowski, Anna Kosmala, Wojciech Kózka oraz Wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz.

Krótko po transferach lokalni działacze musieli się ostro tłumaczyć, a o sprawie pisały ogólnopolskie media.

Jak się okazało, w 2019r. radni powiatowi Anna Kosmala i Wojciech Kózka poparli przyjęcie tzw. uchwały anty-LGBT przez radę powiatu kieleckiego.

Szef regionalnych Struktur Rafał Kasprzyk tłumaczył, że to niedopatrzenie i podobnie jak posłanka Joanna Mucha wziął winę na siebie.

Rafał Kasprzyk oraz Pani Poseł wielokrotnie wskazywali na nową jakość w polityce, mówiono o praworządności, DNA ruchu to sprawiło, że postanowiliśmy sprawdzić co autorzy mieli na myśli.

Zwróciliśmy się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych w gminie Rytwiany w której rządzi były Lider Prawa i Sprawiedliwości w powiecie staszowskim, wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz (obecnie Polska 2050). Jak podaje Radio Kielce, Grzegorz Forkasiewicz zrezygnował z członkostwa w PIS podając powód nie umieszczenia go na liście kandydatów do Sejmu (link).

Regionalna Izba Obrachunkowa jeszcze w 2017r. przeprowadziła kontrolę finansów publicznych w gminie, która wykazała nieprawidłowości powstałe na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz niewykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012r.

Fragmenty z protokołu:

 

 

Całość protokołu z 2017r.

W 2020r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kolejną kontrolę wskazującą nieprawidłowości w finansach publicznych, ponadto wskazano, iż kolejny raz nie wykonano wniosków pokontrolnych, tym razem z kontroli przeprowadzonej w 2016r. W protokole czytamy:

„Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości Gminy, a także niewłaściwego funkcjonowania kontroli zarządczej”. 

Całość protokołu z 2020r.

W wyniku nieprawidłowości Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 18.08.2021 złożył zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu finansów publicznych. Będziemy śledzić postępy w sprawie.