Stowarzyszenie RIO otrzymało status – Organizacji Pożytku Publicznego

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich działające od 2017r. na rzecz poprawy jakości życia publicznego, praw obywatelskich, transparentności administracji publicznej oraz działań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,  po analizie dotychczasowej działalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Co to znaczy? 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje działalność pożytku publicznego jako „działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”.

 

Co daje nam status OPP?

  • mamy prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne
  • jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, podatku VAT od żywności przekazanej przez jej producenta, a także przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej (w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego)
  • mamy prawo do użytkowania państwowych lub samorządowych nieruchomości na preferencyjnych warunkach
  • mamy możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy
  • możemy zatrudniać osoby, skierowane do odbycia służby zastępczej
  • mamy prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności.

 Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 14 1240 4416 1111 0011 2037 9359 (PKO)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO