Technicy Elektroradiologii obrażeni, Wojewoda sprostował, ale w jakim stylu !

W marcu 2021 roku lokalne media rozpisywały się o wypowiedzi Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusz, który nazwał techników elektroradiologii personelem technicznym.

Grupa zawodowa w drodze protestu wystosowała do Wojewody pismo w którym podkreślają, iż grupa ta posiada wykształcenie medyczne uprawniające do posiadania tytułu technika medycznego elekroradiologii, licencjata elektroradiologii oraz magistra elektroradiologii, a tym samym prawo do świadczenia usług medycznych obarczonych odpowiedzialnością zawodową. „Mając na uwadze to, że jest Pan z wykształcenia lekarzem, powinien Pan posiadać podstawową wiedzę dotyczącą zawodów medycznych i ważyć słowa, których używa w wypowiedziach na forum publicznym.” 

Elektroradiolodzy protestują, czują się obrażeni wypowiedzią wojewody świętokrzyskiego, który nazwał ich personelem technicznym | Echo Dnia Świętokrzyskie

Technicy Elektroradiologii domagali się przeprosin i sprostowania. 

Zostaliśmy poproszeni o zainteresowanie się tym tematem i bezzwłocznie poprosiliśmy Wojewodę o wyjaśnienia.

Wojewoda w odpowiedzi na nasz wniosek przyznaje, iż 10 marca wpłynęło pismo, którego nadawcą była Pani Ewa Jarząbek Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych.

Urząd Wojewódzki odpowiada jednocześnie, że Wojewoda sprostował swoją wypowiedź oraz wyjaśnia, jak to zrobił. A zrobił to umieszczając na podstronach internetowych urzędu dwuzdaniowe sprostowanie rozpoczynając akapit z małej litery.

SPROSTOWANIE


„Szanowni Państwo,

w odniesieniu do wypowiedzi z dnia 19 marca br. pragnę sprostować, iż traktuję Waszą grupę zawodową jako kadrę medyczną, a wypowiedziane podczas briefingu określenie „personelu technicznego” nie służyło jakiejkolwiek dyskredytacji i nie było celowe. Wasz wkład w opiekę nad pacjentem uważam za równie ważny jak pozostałego personelu medycznego.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski”


Podpowiadamy gdzie można odnaleźć sprostowanie Wojewody.

  1. Szukamy stronu urzędu Wojewódzkiego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (kielce.uw.gov.pl)
  2. Szukamy na dole strony podstrony Biuro Prasowe i podstrony Komunikaty  
  3. W komunikatach szukamy komunikatu Sprostowanie

Rozmawialiśmy w dniu dzisiejszym z przedstawicielem Techników Elektroradiologii, który informuje, iż Technicy nie otrzymali od Wojewody żadnego pisma, a o sprostowaniu wypowiedzi i formie tego sprostowania dowiadują się od nas.

Możliwe, że Wojewoda Świętokrzyski zakwalifikował Techników Elektroradiologii do grupy niemedycznej z powodu ich niskich wynagrodzeń. Wszak trudno uwierzyć, iż personel medyczny zarabia tak mało.

Nasze Stowarzyszenie zajmowało się sprawami pracowniczymi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i w zakresie naszej aktywności pozyskaliśmy pisemne informacje, iż na dzień 30.09.2019 r:

1.Świętokrzyskie Centrum Onkologii zatrudnia na umowę o pracę:

Lekarze – 217 osób

Pielęgniarki i położne – 489 osób

Technicy elektroradiologii – 59 osób

Technicy / diagności laboratoryjni – 80 osób

Pracownicy administracyjni – 61 osób

2.Wynagrodzenie zasadnicze Zakład Diagnostyki Obrazowej

– wynagrodzenie minimalne – 2217 zł

– wynagrodzenie maksymalne – 2825 zł

(Pewnie ktoś powie 2825zł na rękę w Kielcach nie jest źle, niestety jak podaje Pani Aneta Dzięcioł

Kwoty podwyżek wynagrodzenia zasadniczego są również wartościami brutto.

mgr Aneta Dzięcioł

p.o.  Kierownik Sekcji Kadr Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ )

3.Informacje o urlopach na dzień udzielenia odpowiedzi 

– 176 osób posiada niewykorzystane urlopy z roku 2018 i lat poprzednich.

 

Panie Wojewodo, jeśli Technicy Elektroradiologii nie mogą liczyć na przeprosiny, może warto wstawić się za nimi do pracodawców. Zapewne większe (odpowiadające rynkowym) wynagrodzenie sprawi im większą satysfakcję niż pismo na które czekali.