To ostatni moment !!!

Szanowni Państwo,
17 listopada 2021 roku Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Małgorzaty Manowskiej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rozprawa została wyznaczona w przyspieszonym trybie (nie zachowano standardowych 30 dni na doręczenie uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie).
Jest presja. Dlaczego?
-> Po pierwsze dlatego, że 9 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli ma wydać wyrok w sprawie Fundacji Lux Veritatis. Wyrok ma dotyczyć tego, czy zarząd Fundacji, w którym jest Ojciec Tadeusz Rydzyk, jest winny nieudostępniania informacji publicznej. Podstawą oskarżenia jest artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i to właśnie w sprawie zgodności z Konstytucją tego artykułu będzie się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny.
-> „Podpadły” także inne przepisy, np. takie, które pozwalają wiedzieć jakie konkretnie osoby korzystają z publicznych pieniędzy czy co robią takie podmioty jak Polska Fundacja Narodowa. Po 17 listopada 2021, prawdopodobnie jawność w tych sprawach przestanie istnieć.
Dlatego chcemy zamanifestować naszą niezgodę. 17 listopada 2021 spotkajmy się pod Trybunałem o godzinie 11.15. Rozprawa zaczyna się o 12.00. Jeśli również chcesz zamanifestować swój sprzeciw napisz kontakt@rio.org.pl i dołącz do naszej delegacji.