Udało się pchnąć sprawę – kamery „batem” na śmieciarzy !!!

Kilka tygodni temu poproszono nas o interwencję dotyczącą realizacji projektu zakupu kamer dla Straży Miejskiej. Zakup ten miał być zrealizowany z budżetu obywatelskiego. Rozmówca wskazywał, że kamery są potrzebne teraz, kiedy zjawisko przyrostu dzikich wysypisk śmieci w okolicach Rodzinnych Ogródków Działkowych jest największe.

Podjęliśmy interwencję u Prezydenta Miasta Kielce. 18 maja 2021 Pan Szczepan Skorupski poinformował nas, że przygotowywany jest projekt umowy w tej sprawie, a wczoraj otrzymaliśmy informację od Rzecznika Prezydenta, że zakup już blisko.

 

„Dzień dobry,

 10 czerwca br. zostało wystosowane do oferentów zaproszenie do składania ofert wraz z projektem umowy na zakup i dostawę kamer przenośnych do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie miasta Kielce. Zgodnie z Regulaminem zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 21 czerwca br.  godz. 15.00, a termin wykonania zamówienia na 45 dni od daty zawarcia umowy.

 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Porębski
Rzecznik Prasowy Prezydenta

Urząd Miasta Kielce”

Mamy nadzieję, że zakup kamer przyczyni się do ukrócenia patologii zaśmiecania terenów zielonych, nam pozostaje natomiast sprawdzać, czy Straż Miejska do której te kamery trafią, będzie stosowała taryfikator kar z dołu czy z góry.

Tymczasem na „RODOs” śmieci pokonały kontener: