Urzędnicy posłuchali !

Zdajemy sobie sprawę, że aktualny czas jest trudny dla nas wszystkich. Będziemy się starali pisać o pozytywnych zmianach w naszym życiu „codziennym”.

W lipcu 2019r. Stowarzyszenie RIO zwracało uwagę na brak tablic z regulaminem na terenie placu zabaw w Ciekotach,a po ich wywieszeniu – na sposób wykonania tablic.

Urzędnicy mile nas zaskoczyli, już na początku tego roku pojawiły się piękne, trwałe regulaminy, które bezwzględnie powinny się znajdować na każdym placu zabaw.

Korespondencja z lipca 2019r.