Wybory Prezydenta RP ! Czy nasze bezpieczeństwo?

Rządzący starają się za wszelką cenę ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa COVID-19, ingerując tym samym w nasze prawa i swobody obywatelskie. Jest to naszym zdaniem w obecnej sytuacji uzasadnione.

Jednak w naszej głowie rodzą się pytania, dlaczego jeśli dla naszego bezpieczeństwa możemy wychodzić wyłącznie do pracy i na zakupy to władza centralna usilnie stara się przeprowadzić ogólnopolskie wybory twierdząc, że mogą się odbyć ??!!

Pytamy 20 samorządów powiatu kieleckiego czy możemy bezpiecznie iść na wybory?


W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP oraz występującą równolegle epidemią na terenie kraju na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

1.Czy Wójt/Burmistrz/Prezydent posiada zdolność i gotowość do przeprowadzenia bezpiecznego (nie zagrażającego życiu i zdrowiu) głosowania w wyborach Prezydenta RP 10.05.2020 na terenie gminy?

2.Czy mieszkańcy głosujący w budynkach należących do samorządu zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej?

Jeśli tak, to jakie?

3.Czy członkowie obwodowych komisji wyborczych wyposażeni zostaną w środki ochrony osobistej?

Jeśli tak, to jakie?

4.Jaka procedura obowiązuje w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19 u osoby głosującej / członka komisji podczas wyborów? Czy obwodowa komisja zostaje zamknięta? Czy członkowie komisji zostają automatycznie objęci kwarantanną?

5.Czy podczas głosowania zostaną zapewnione jednorazowe długopisy?

6.Czy głosującym będzie mierzona temperatura przed wejściem do obwodowej komisji wyborczej?

7.W związku z ograniczonym funkcjonowaniem urzędu w jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ?

8.W zawiązku z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń, prosimy o informacje w jaki sposób zostaną przeszkoleni członkowie Komisji? Czy szkolenie będzie dotyczyło również zasad postępowania komisji w celu minimalizowania zagrożeń zarażenia wirusem ? 

 

Będziemy informowali natychmiast po otrzymaniu informacji z samorządów. 

 

 Komentarze do wpisu 6 komentarzy

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code