Postępowania Administracyjne

Od 2013 systematycznie prowadzimy działania dotyczące prawa do informacji. W poniższym zestawieniu publikowane będą postępowania administracyjne prowadzone od 2019r.

Naszym celem jest wyłącznie wprowadzanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu samorządów lokalnych oraz instytucji publicznych. Działalnością Stowarzyszenia chcemy przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, ograniczeniom wprowadzanym przez administrację publiczną, a przede wszystkim stać na straży prawa dostępu do informacji publicznej wynikającej z Art. 61 Konstytucji RP.

Numer Sygnatura Sprawy Opis Sprawy Data rozstrzygnięcia Wynik rozstrzygnięcia
1/2019 PNK.I.4131.341.2019 Wojewoda Świętokrzyski Zbadanie czy zakaz korzystania ze środków pływających na terenie zbiornika wodnego w Ciekotach został wprowadzony zgodnie z prawem. 23.09.2019
Brak formalnego wprowadzenia zakazu

Stanowisko