10 Radnych gminy Masłów za podniesieniem opłaty za śmieci

Na ostatniej sesji Rady Gminy Masłów podniesiono opłatę za odbiór odpadów oraz zlikwidowano ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Wójt Tomasz Lato argumentował wzrost kwoty do 20zł za osobę / miesięcznie:

„To jedna z najtrudniejszych decyzji jaką podejmujemy…

W Masłowie ilość przekazywanych odpadów nie spada, a wzrasta…

Szanujemy mieszkańca, szanujemy jego możliwości.”

W tej sprawie głos zabrało kilku radnych:

Radny Filipowicz (Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska) nie jest zadowolony z podwyżki, ale ochrona środowiska będzie miała pozytywny efekt. Film

Radny Fąfara dodawał, że faktycznie odbyła się burzliwa dyskusja, gdzie padało wiele propozycji, ale niestety było za późno, bo po ogłoszeniu przetargu. Wójt odpierał zarzuty, że miejsce do dyskusji jest na komisjach, a ich częstotliwość zależy od radnych. Film

Radny Andrzej Kułak apelował do mieszkańców o uczciwe podawanie ilości osób zamieszkałych, umknęło nam ok 10% mieszkańców, Film

Radna Małgorzata Kozubek dopytywała, czy nie może być tak, aby rok zaczynał się w styczniu a kończył w grudniu – w przyszłości. Film

Radni oraz Wójt mówili dużo o trosce o mieszkańców oraz środowisko, nie będziemy dyskutowali, podamy trochę suchych faktów dotyczących ochrony środowiska w gminie Masłów: 

1. Czy Wójt gminy Masłów otrzymywał od mieszkańców zgłoszenia dotyczące złego stanu powietrza w gminie
Masłów ?

Odpowiedź: Tak. Otrzymywał zgłoszenia


2.Ile kontroli w okresie 2014-2019 zostało zleconych przez Wójta gminy Masłów w związku z możliwością
zanieczyszczania powietrza na terenie gminy w odniesieniu do art. 379 Prawa ochrony środowiska?

Odpowiedź: 2014 – 2017 – brak kontroli, 2018 – dwie kontrole, 2019 – brak kontroli na dzień odpowiedzi


3.Prosimy o podanie czy kwoty, które nie wpływają do budżetu z tytułu niepłacenia zostały przerzucone (wkalkulowane) w stawki od osób płacących.

Odpowiedź: TAK do kalkulacji wlicza się 94% osób mających obowiązek uiszczenia opłaty


4.W jaki sposób organ dokonuje inwentaryzacji źródeł ciepła? Czy jest to ankieta wysyłana do właścicieli nieruchomości?
Czy jest to inwentaryzacja fizyczna, przeprowadzona przez pracownika lub firmę zewnętrzną? Czy w innej formie ?

Odpowiedź: Organ nie prowadzi inwentaryzacji


W miesiącu kwietniu wystąpiliśmy do Wójta Tomasza Lato z wnioskiem o interwencje dotyczącą dzikich wysypisk śmieci na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, do dnia dzisiejszego Wójt nie udzielił odpowiedzi.