5 skarg od mieszkańców i organizacji – komisja uznaje wszystkie za bezzasadne !

Masłów 02.07.2020, komisja ds. petycji której przewodniczy Pan Marek Dudzik rozpatrywała 5 skarg – wszystkie zostały uznane przez komisję za bezzasadne, a osobom które wniosły sprawy Przewodniczący Dudzik nie udzielił głosu. Po rozpoczęciu posiedzenia zapytał obecnej na posiedzeniu radcy, czy ma taki obowiązek, gdy prawnik odpowiedział, że obowiązku nie ma, a decyzja należy do przewodniczącego rozpoczęto szybkie głosowanie w sprawach.

Radca prawny informował również Przewodniczącego, że podczas rozpatrywania skarg stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, my dodajemy do tej wypowiedzi dwa przepisy:

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

W najbliższym czasie będziemy chcieli zbadać, czy istnieją jakiekolwiek powiązania pomiędzy członkami komisji, a Wójtem Gminy Masłów. Czy radni faktycznie kierują się zasadami proporcjonalności oraz czy w swoich rozstrzygnięciach mają na względzie słuszny interes obywateli?

DZIWNE PRZYPADKI W GMINIE MASŁÓW

Pod koniec czerwca odbyła się debata o stanie gminy Masłów na której mieszkańcy mogli zabrać głos w przypadku zebrania 20 podpisów poparcia. Jeden z mieszkańców zebrał ich blisko 40, podczas debaty zadawał Wójtowi pytania dotyczące tego co zostało zapowiedziane, a nie zrealizowane. Niestety, tak się dziwnie złożyło, że zawiódł sprzęt techniczny i nie był słyszalny w transmisji internetowej… Przypadek?

JAK TO JEST Z TYM UDZIELANIEM GŁOSU?

Skomentuj mój wpis jako pierwszy!

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code