7 miesięcy zmagań o jawność, a wyszło coś jeszcze !!!

Ponad 7 miesięcy od złożenia wniosku do Prezydenta Bogdana Wenty, tyle trwało ujawnienie informacji dotyczących wynagradzania pracowników podległych Prezydentowi. Zabawa w ciuciubabkę i 230tys. zł, które wyszło przy okazji postępowania.

Niemal 230 tys. zł kosztowało Urząd Miasta w Kielcach dostarczenie decyzji podatkowych do mieszkańców przez urzędników, chociaż system informatyczny umożliwia dostarczenie ich praktycznie za darmo, a miasto na każdym kroku apeluje o oszczędzanie.

W styczniu 2022r. nasze stowarzyszenie wystąpiło do wszystkich gmin powiatu kieleckiego oraz innych wybranych jednostek o informację na temat nagród i dodatków wypłaconych urzędnikom w zeszłym roku. Dodatkowo samorządy zostały zapytane w kontekście wysokich podwyżek wynagrodzeń Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów jak Ci docenili pracę swoich podwładnych, tzn. jakie podwyżki otrzymali pracownicy niższego szczebla.


W tym miejscu chcemy jasno podkreślić, iż nasza aktywność w zakresie ujawniania wynagrodzeń w sektorze publicznym podyktowana jest prośbami od samych pracowników, którzy niejednokrotnie opisują nam niesprawiedliwości dotykające ich w zakładach pracy.


Pierwsza odpowiedź kieleckiego magistratu była więcej niż niezadowalająca, z perspektywy czasu w naszej ocenie była to zabawa w ciuciubabkę.

W piśmie z 04.02.2022r. UM Kielce przekonywał, że nie może podać informacji z rozbiciem na konkretne osoby, dlatego Prezydent Bogdan Wenta zdobył się na podanie widełek kwotowych; np. nagrody uznaniowe udzielone  w kwotach od 300zł do 2400zł, a podwyżki w kwotach od 30zł do 750zł.

Po otrzymaniu takiej odpowiedzi do magistratu zostało wystosowane wezwanie do właściwej realizacji wniosku, było to 07.02.2022r. W piśmie wyznaczyliśmy ostateczny termin na 11.02.2022r. Z powodu braku reakcji, przedstawiciel naszego stowarzyszenia podjął kontakt z pracownikiem merytorycznym, informując o obowiązkach organu, przesyłając nawet orzeczenia, które na przestrzeni lat zapadły w inicjowanych przez Stowarzyszenie RIO postępowaniach.

Nie pomogło. Co prawda organ podjął subtelną refleksję i 02.03.2022 powiązał kwoty ze stanowiskami, ale nie było to nadal zrealizowanie naszego żądania.

Sprawę skierowaliśmy przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach –  25 maja br. zaskoczenia nie było – sąd nakazał Prezydentowi udostępnienie informacji w zakresie dotychczas nieudostępnionym. Na dodatek nakazał miastu zapłacenie 357 zł kosztów sądowych, na co zrzucą się podatnicy, czyli mieszkańcy Kielc.

Na spokojnie …

Wyrok zapadł 25 maja, ale Prezydent Wenta udostępnił informacje dopiero  05.09.2022r.

Szału nie ma …

Odpowiedź to dziewięć stron i kilkaset nazwisk. Już z pobieżnej lektury wynika, że „dodatki specjalne”  przyznawane „w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych lub powierzeniem dodatkowych zadań” nie wyglądają szczególnie imponująco – to od kilkuset do tysiąca zł w miesiącu. Mogli na nie liczyć np. pracownicy w związku ze zwiększoną ilością spraw czy zastępujący nieobecnych urzędników. Ledwie kilka osób dostało wyższe dodatki, do 1,5 tys. zł.  Tylko jedna osoba dostała dodatek 4 tys. zł w jednym miesiącu i tysiąc złotych w innym  – to Zdzisław Wijas, kierownik Biura Usług Informatycznych za „zadania związane z instalacją i konfiguracją środowiska serwerowego”.

Podobnej wysokości – od kilkuset do 1,2 tys. złotych były nagrody uznaniowe za m.in.  „wykonanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków”. Z tej puli tylko jedna osoba, Martyna Obarska z Kancelarii Prezydenta, otrzymała 2,4 tys. nagrody za zadania związane z wyborami i obsługą Młodzieżowej Rady Miasta.

Faktycznie, porównując zestawienie z danymi otrzymanymi np. z gminy Masłów, Łopuszno lub miasta Skarżyska nawiązując do języka młodzieżowego „szału nie ma”

… ale jest perełka NAGRODA UZNANIOWA ZA DOSTARCZANIE DECYZJI PODATKOWYCH

Na tle tych nagród zaskakuje informacja o „nagrodach uznaniowych” dla pracowników za dostarczenie „50 537 sztuk decyzji mieszkańcom Kielc ustalających zobowiązania podatkowe na 2021 rok”.

Z odpowiedzi podpisanej przez Szczepana Skorupskiego, Sekretarza Miasta, wynika, że pracownik za dostarczenie każdej decyzji otrzymywał 4,5 złotego brutto i w sumie na ten cel poszło aż 227 tys. 416 zł i 50 groszy brutto.

Z udostępnionego zestawienia wynika, że takie wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych trafiło do 33 pracowników UM Kielce. I to już były konkretne kwoty – od 1129,5 zł do aż 19 tys. 674 złotych. Przeważają wypłaty po kilka tysięcy złotych, ale osiem osób otrzymało ponad 10 tys złotych brutto, czyli musiałyby dostarczyć poza swoją normalną pracą co najmniej po ponad 2,2 tys. przesyłek.

Rekordzistka, czyli Danuta Majkowska – inspektor z wydziału podatków, zarządzania należnościami i windykacji zarobiła 19 674 zł brutto, czyli jak łatwo obliczyć, musiała dostarczyć aż 4 tys. 372 decyzje podatkowe.

Lista najbardziej wydajnych doręczycielek decyzji podatkowych w UM Kielce

Danuta Majkowska, inspektor – 19 674 zł

Bogusława Salwa, kierownik biura – 15 277,5 zł

Joanna Kita, inspektor  – 13 347 zł

Monika Gózik, inspektor – 12 960 zł

Iwona Wołowiec, inspektor – 12 289,5 zł

Monika Kwiatkowska, pomoc administracyjna – 11 358 zł

Agnieszka Kubicka, inspektor – 10 953 zł

Mirosława Kiniorska, inspektor – 10 822,5 zł

Sekretarz przekonuje, że to oszczędność, wiceprezydent pokazuje – od tego jest system

Co istotne, Szczepan Skorupski w udzielonej odpowiedzi sugeruje, że Urząd Miasta zlecając rozprowadzenie decyzji swoim pracownikom zaoszczędził, ponieważ Urząd Pocztowy pobiera opłatę 8,5 zł za doręczenie listu, więc ratusz korzystając z poczty musiałby zapłacić prawie 430 tys. zł. Urzędnikom zapłacono 227 tys. 416 zł i 50 groszy brutto.

„W związku z powyższym UM Kielce zaoszczędził kwotę 202 tys. 148 zł” – podsumowuje sekretarz Skorupski.

Mogli wysłać przez internet, ale zrobili to tylko w 39 przypadkach

Ale to żadna oszczędność, ponieważ UM Kielce ma system informatyczny umożliwiający praktycznie bezkosztowe rozesłanie decyzji.

Nasze stowarzyszenie dowiedziało się o tym, gdy zajmowaliśmy się sprawą inkasentów, którzy w gminach pobierają, np. podatek od nieruchomości. To często radni czy sołtysi, a do każdego z nich trafia nawet 10 proc. prowizji, – rekordzista Pan Lucjan Pietrzczyk w ten sposób dorobił aż 40 tys. zł brutto. Nasi Sołtysi, Radni, Inkasenci w 2021 pobrali od nas podatki – dostali za to 1,4 mln – (rio.org.pl)

Tymczasem gminy mogą nie tylko pobierać opłaty bezpośrednio  na konto, ale same decyzje mogą wysyłać drogą elektroniczną  – wystarczy uzyskać zgodę mieszkańca, który potwierdza odbiór decyzji profilem zaufanym. Informacja o nadejściu decyzji może pojawić się na skrzynce mailowej lub przez sms.

Co najważniejsze, miasto Kielce ma taki system, ale praktycznie nie wykorzystuje tej możliwości.  „Tutejszy organ posiada możliwość dostarczania do obywateli decyzji podatkowych wygenerowanych w systemie teleinformatycznym” – informuje Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc. Dodaje, że „w ten sposób w 2021 roku doręczono podatnikom 39 szt. tych decyzji” aż niemal   106 tys. decyzji za pośrednictwem pracowników i poczty.

Dziś już wiemy, że wybranym urzędnikom za ponad 50 tys. decyzji zapłacono ponad 227 tys. zł brutto.

Dlaczego miasto nie korzysta z drogi elektronicznej i jej nie promuje, tylko szuka oszczędności, np. na oświetleniu ulicznym?

Lista rekordzistów z rozbiciem na wydziały:

Danuta Majkowska, 19674 zł,  – wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Agnieszka Kubicka, 10953 zł – wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Monika Gózik, – 12960 zł, wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Mirosława Kiniorska,  10822,5, wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Monika Kwiatkowska,  11358 – wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Iwona Wołowiec, 12 289,5 – wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Joanna Kita, 13347 zł – wydział podatków, zarządzana należnościami i windykacji

Bogusława Salwa, 15277,5 – wydział organizacji i kadr


Odpowiedzi UM Kielce:

Wynagrodzenia 2021_odpowiedź 1

Wynagrodzenia 2021_odpowiedź 2

Wykonanie wyroku przez Prezydenta Kielc


Jeśli od Wójta, Burmistrza, Prezydenta usłyszysz, że trzeba oszczędzać, wspomnij, iż Stowarzyszenie RIO wskazuje, gdzie szukać pieniędzy.


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO