Aktualizacja gruntów – Wójt Sławski dał radę !

Czy wiecie, że w części gmin powiatu kieleckiego, a zapewne i całej Polski występuje niesprawiedliwość społeczna dotycząca zróżnicowania wysokości podatku od nieruchomości.

Bywa tak, że po jednej stronie ulicy mieszkańcy płacą np. za 1 m2 gruntu 0,30zł, a po drugiej stronie 1,2zł. Jest to wynik braku aktualizacji (modernizacji gruntów).

Sprawa aktualizacji gruntów sięga lat odległych, kiedy powszechnym było występowanie np. gruntów rolnych zabudowanych, które na odpowiednim etapie powinny być poddane aktualizacji na grunty mieszkaniowe.

Przeprowadzenie takiej aktualizacji jest zadaniem własnym Starostwa, które od lat odpowiada, że prace prowadzi w zakresie w jakim pozwalają środki finansowe, a że środków nie ma …

Wydaje się, że stanowisko Starosty kieleckiego jest na rękę części samorządowców, którzy jak mantrę odsyłają w zakresie tego zadania do wspomnianego Starosty.

Samorządowcy pomijają jednak fakt, iż starostwo od dłuższego czasu wskazuje inne rozwiązanie, tj. podzielenie części zadania pomiędzy dany samorząd a starostwo.

Problem ten dostrzegają coraz częściej nowi (napływowi) mieszkańcy, którzy inwestują oszczędności życia w zakup gruntu, budowę domu i na start okazuje się, że muszą płacić wyższe podatki niż sąsiad z drugiej strony ulicy.

Czy chodzi tylko o koszty przeprowadzenia inwentaryzacji?

Chyba nie do końca, sami urzędnicy nieoficjalnie dodają, że dla samorządów to mało popularne decyzje, gdyż uregulowanie tej sprawy będzie skutkowało podniesieniem podatków dla części mieszkańców, którzy są jednocześnie wyborcami.

Czy może być sprawiedliwie?

Tak, na niepopularne działanie zdecydował się Wójt gminy Miedziana Góra, Pan Damian Sławski.

Wójt szczegółowo opowiedział o całej procedurze jaką urząd przeprowadził w oparciu o systemy informatyczne, analizę szczegółową. Urzędnicy zidentyfikowali podatników, którzy deklarowali opodatkowanie budynków, przy jednoczesnym braku opodatkowania gruntów.

Gmina Miedziana Góra zdecydowała się na zrealizowanie tego zadania z własnych środków. Wójt informuje, że pracownicy gminy wstępnie wytypowali 766 działek, które powinny podlegać aktualizacji. Wyłoniony w przetargu geodeta w latach 2019-2020 zaktualizował dane dla 759 działek. Przekazano je starostwu, a podatek na ich podstawie naliczono już w 2021 roku. Koszt tej aktualizacji wyniósł gminę Miedzian Góra 149,8 tys. zł, a dotychczasowe przypisy z tytułu aktualizacji oszacowano na 102,8 tys. zł.
Czyli w niecałe dwa lata wydatki zwrócą się z nawiązką.

W naszej ocenie jest to właściwy przykład działania na rzecz wyrównywania niesprawiedliwości społecznych. Nie ma tu przegranych, gdyż dodatkowe wpływy z tytułu aktualizacji gruntów mogą służyć zmniejszeniu opodatkowania dla wszystkich mieszkańców gminy lub przyczynić się do zwiększenia inwestycji w samorządzie lokalnym.

A jak to wygląda w Waszej gminie?

 


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO