Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Masłów tylko do 06.12.2021 !

To ostatni moment, aby mieszkańcy gminy Masłów wyrazili swoje zdanie dotyczące obecnych i przyszłych działań władz gminy Masłów w zakresie rozwoju samorządu. Na ankietę online należy poświęcić jedynie kilka minut, a czas tylko do jutra !

Co to jest Strategia Rozwoju Gminy?

To dokument, który jest potrzebny do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje. 
„Strategia rozwoju gminy powinna wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, na przykład poprzez proces konsultacji czy oceny działań samorządowców”

– wyjaśniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wypełnienie (anonimowej) ankiety nie gwarantuje, iż nasze zdanie zostanie wprowadzone w życie, ale nasze opinie zostaną uwzględnione w dokumencie, a pozyskane dane zostaną opublikowane dla opinii publicznej. Udział w ankiecie jest ważny, gdyż mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe będą mogły czuwać, aby władze podjęły działania nad najsłabszymi (wskazanymi przez mieszkańców) punktami funkcjonowania gminy.

Swoje zdanie mieszkańcy mogą wyrazić pod linkiem: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Natomiast formularz konsultacyjny dla przedsiębiorców gminy znajduje się tutaj: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

 

Poniżej odpowiedzi mieszkańców z poprzedniej ankiety: