Co się dzieje z rejestracją pojazdów w starostwie powiatowym❓

Podejmujemy interwencję wysyłamy wniosek❗️❗️❗️

Treść wniosku:

W związku z prośbą o interwencję mieszkańców powiatu kieleckiego dotyczącą sposobu załatwienia spraw rejestracji pojazdów prosimy o wyjaśnienia. Otrzymaliśmy informację, iż od dłuższego czasu nie ma możliwości wyrejestrowania sprzedanego pojazdu i zarejestrowania nowo nabytego w jednym dniu. Dokonanie tych czynności musi odbyć się w dniach odrębnych po wcześniejszej rezerwacji terminu, mało tego w przypadku gdy obywatel umówi dwie sprawy w ten sam dzień, ma być rzekomo automatycznie blokowany w systemie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnosimy o udostępnienie informacji w zakresie:

1️⃣. Prosimy o przesłanie regulaminu/zarządzenia określającego tryb załatwienia spraw dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów (w przypadku braku regulacji w tym zakresie prosimy o wyjaśnienie jak przebiega w/w proces)
2️⃣. Ile numerów telefonów zostało przyporządkowanych do ustalania terminów załatwienia spraw, w jakich godzinach są aktywne (prosimy o podanie listy numerów)
3️⃣ Ilu pracowników zostało oddelegowanych do obsługi telefonicznego systemu ustalania terminów, w jakich godzinach są dostępni dla interesantów
4️⃣. W jakich godzinach działa internetowy system zapisów interesantów i jaki jest termin załatwienia sprawy (proszę podać informacje na dzień otrzymania wniosku)
5️⃣ W związku z prowadzeniem obsługi interesantów za pomocą systemu informatycznego prosimy o podanie listy jakie statystyki, zestawienia możliwe są do wygenerowania z systemu. Prosimy o podanie nazwy programu oraz producenta celem weryfikacji odpowiedzi.
6️⃣ Prosimy o informacje, czy w ciągu jednej wizyty możliwe jest wyrejestrowanie i zarejestrowanie pojazdu

 

Pamiętajcie ! Pracujemy dla Was. 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO