Co z szeregowymi urzędnikami ?

Galopująca inflacja, Polski Ład rozkładający przedsiębiorców na łopatki i astronomiczne podwyżki w administracji publicznej.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy podwyżki dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Radnych dotknęły również szeregowych urzędników.

Urzędników, którzy coraz głośniej mówią o nieprzyzwoicie wysokich podwyżkach dla swoich szefów, dodając jednocześnie –  „Tort pokrojono a dla nas nie starczyło”.

Sprawdzimy jak wygląda sytuacja w lokalnej budżetówce, a zdobyte informacje podamy opinii publicznej – śledźcie zatem nasz profil na FB !


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnosimy o udostępnienie informacji w zakresie:

  1. podania listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników podległych Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi, którzy w 2021r otrzymali nagrodę/nagrody, premie, dodatki  oraz wysokości kwotowe w odniesieniu do każdego z pracowników oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – w odniesieniu do każdego pracownika.
  2. podania, czy w stosunku do pracowników o których mowa w pkt. 1, którzy  otrzymali nagrody w  2021r. wpływały do organu skargi
  3. podania wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach pracy ( z wyszczególnieniem stanowiska) w ostatnich 6 miesiącach licząc od dnia otrzymania wniosku
  4. podania na których stanowiskach w jednostkach podległych w 2021r wypłacono nagrodę/nagrody, premie, dodatki z uwzględnieniem wysokości kwotowych w odniesieniu do każdego stanowiska oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – w odniesieniu do każdego pracownika. Jeśli na danym stanowisku występowały zróżnicowania kwotowe, prosimy o wyszczególnienie każdego przypadku.
  5. podania, czy w stosunku do pracowników o których mowa w pkt. 4, którzy  otrzymali nagrody w  2021r. wpływały do jednostki skargi
  6. podania wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach pracy w jednostkach podległych ( z wyszczególnieniem stanowiska) w ostatnich 6 miesiącach licząc od dnia otrzymania wniosku

Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO