Czego nie rozumie Wójt Gminy Łopuszno?

W ostatnim czasie pytamy wybrane samorządy o nagrody przyznane pracownikom, wygląda na to, że władza ma z tym problem. Co chwilę jesteśmy zaskakiwani odpowiedziami lub interpretacjami prawnymi, tym razem zaskoczyła nas swoją interpretacją Wójt Łopuszna Pani Irena Marcisz. Interpretacja, interpretacją, ale Pani Wójt wskazuje, iż ma problem ze zrozumieniem naszego pisma.

Zadaliśmy Pani Wójt pytania:

„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnosimy o udostępnienie informacji w zakresie:
👉a) udostępnienia listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2019 oraz 2020 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych, oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego.
👉b) podanie, czy w stosunku do pracowników samorządowych, którzy (dot. pkt.a) otrzymali nagrody w 2020r. wpływały do organu skargi lub nagrodzone osoby dopuściły się naruszeń prawa, w tym nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych
👉c) podanie, czy w stosunku do pracowników samorządowych, którzy (dot. pkt.a) otrzymali nagrody w 2019r. wpływały do organu skargi lub nagrodzone osoby dopuściły się naruszeń prawa, w tym nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych”

Wójt Irena Marcisz informuje, iż punkt „a” nie został precyzyjnie sformułowany, nie można ustalić treści żądania…

Nie podejmujemy dyskusji z Wójt Gmina Łopuszno, wysyłamy wezwanie i przygotowujemy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.