Czy lekceważący stosunek do obowiązujących norm prawnych trwa?

Problemy z praworządnością w Starostwie Powiatu Kieleckiego wykazywaliśmy wielokrotnie.
W 2021r. Sąd Administracyjny w Kielcach stanął po naszej stronie i wydał wyrok w którym uznał, iż Starosta Powiatu Kieleckiego rażąco naruszył prawo. Sąd uzasadniał, iż organ miał lekceważący stosunek do norm prawa http://rio.org.pl/samorzad/starosta-kielecki-razaco-naruszyl-prawo-wyrok-sadu/. Ostatnio wykazaliśmy naruszenie prawa przewodniczącemu Jackowi Kuzi, który przekraczał swoje kompetencje zarządzając reasumpcje głosowania http://rio.org.pl/jawnosc/przewodniczacy-rady-powiatu-przekroczyl-kompetencje/.

Niestety wydaje się, że uzasadnienie Sądu Administracyjnego w Kielcach co do lekceważącego stosunku do norm prawnych nadal jest aktualne. W ostatnim czasie nasza organizacja zainicjowała skargę na Starostę Mirosława Gębskiego http://rio.org.pl/samorzad/starostwo-prawem-stoi/ w wyniku procedowania (w naszej opinii) mogło dojść do szeregu nadużyć, dlatego postanowiliśmy dochodzić prawa obywatelskich w organach rangi wyższej.

Wojewoda Świętokrzyski w rozstrzygnięciu nadzorczym kolejny raz podzielił naszą argumentację i uchylił dwie uchwały. Powodem uchylenia było istotne naruszenie prawa przez Mirosława Gębskiego, który głosował w sprawie skargi złożonej właśnie na niego.

„Z treści imiennego wykazu głosowania radnych, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, wynika, że w głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały brał udział radny Rady Powiatu w Kielcach sprawujący jednocześnie funkcję Starosty Kieleckiego.”

„Udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu stanowi istotne naruszenie prawa, zaś naruszenie tego zakazu skutkuje nieważnością podjętej uchwały. Dlatego też właściwe rozpatrzenie skargi powszechnej na działalność starosty wymaga wyłączenia osoby piastującej tą funkcję z głosowania rady powiatu, w której równocześnie zasiada jako radny”. – rozstrzygnięcie nadzorcze Znak: PNK.I.4131.1.33.2023

Pozostaje otwarcie zapytać czy Starosta Powiatu Kieleckiego nie zna przepisów prawa? Czy lekceważąco podchodzi do obowiązujących norm prawnych?


Na marginesie pragniemy dodać, iż nadal będziemy podejmować kroki nad usprawnieniem pracy wydziału komunikacji Starostwa Powiatu Kieleckiego.


Zapraszamy również na kawę, aby dać nam energię do dalszej pracy https://buycoffee.to/stowarzyszenierio