Czy to prezenty dla mieszkańców i przedsiębiorców? Nowe wyższe podatki w Gminie Masłów !

Czy podwyższenie podatków dla mieszkańców i przedsiębiorców to prezenty Świąteczne?

20 grudnia 2019 Roku Radni przyjęli budżet uwzględniający zwiększenie obciążeń podatkowych w Gminie Masłów.

Czy to koniec podwyżek ? W czerwcu Gmina Masłów staje przed kolejnym przetargiem na odbiór śmieci, dodatkowo mówi się o możliwości kolejnych podwyżek podatków w latach następnych.

Wójt Tomasz Lato wystąpił w ostatnim czasie w lokalnej Telewizji Świętokrzyskiej informując, że czeka nas trudny rok, a pieniędzy szuka i będzie szukał w oszczędnościach.

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich po wyemitowanym programie zwróciło się do Wójta Tomasza Lato z następującymi pytaniami:

1.Jakie ograniczenia w wydatkach zostały wprowadzone przez Wójta Gminy Masłów w 2020r? Prosimy o wyszczególnienie celu oraz kwoty.

2.Czy Wójt Gminy Masłów wydał wytyczne pisemne do poszczególnych jednostek samorządu wskazując konieczność ograniczeń kosztów precyzując cel oraz kwotę? (dot.2020r.)

3.Czy istnieje dokument (analiza finansowa), który wskazywałby jakie oszczędności kwotowe należy wprowadzić w celu uzyskania założonego wyniku budżetowego gminy? (dot.2020r.)

4.Jakie kwoty oszczędności (rok do roku) zostały przyjęte do budżetu Gminy Masłów 2020r.?

W odpowiedzi otrzymanej od Sekretarza Gminy Masłów przesłanej 18 grudnia 2019r. czytamy:

– Nie wydano pisemnych wytycznych dotyczących konieczności ograniczeń kosztów

– Brak jest dokumentów, które określałyby kwoty wymaganych oszczędności

W dniu 20.12.2019 podczas Sesji Rady Gminy przedstawiciel Stowarzyszenia RIO nawiązał do wystąpienia telewizyjnego Wójta zadając pytanie, jakie oszczędności Wójt miał na myśli. Czy chodzi o podwyższanie podatków mieszkańcom? Czy też będzie to działało w dwie strony, czyli samorząd też zaciśnie pasa?

Do wypowiedzi Wójta wprowadzenie zrobił Pan Przewodniczący Piotr Zegadło, który poinformował, iż na pewno w tej chwili takiej informacji Pan Wójt nie ma. Następnie Wójt Gminy Masłów powiedział trochę o przeszłości oraz przyszłości budżetowej nie podając kwotowych wyliczeń oszczędności.

Po bardzo krótkiej dyskusji dotyczącej budżetu Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą miedzy innymi zwiększenie podatków.💲💲💲

fot. Gmina Masłów

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stojąObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku

Brak dostępnego opisu zdjęcia.