Czy w samorządach faktycznie zarabia się słabo?

Dzisiaj prezentujemy dane z kolejnego samorządu, gminy Sitkówka Nowiny. Dane uwzględniają premie i dodatki przyznane pracownikom samorządu za 2019r. oraz część 2020r.

Można dyskutować, czy kwoty 20-40tys. zł dodatku/premii to dużo czy mało, nam natomiast rzucił się w oczy jedna pozycja.

Kierowca w gminie Sitkówka Nowiny otrzymał większą kwotę niż kierownik czy inspektorzy, dlaczego?

 

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich monitoruje gminy powiatu kieleckiego pod względem przyznawanych nagród, premii i dodatków.

Należy wskazać, iż wypłacanie w/w kwot jest obwarowane regulacjami i tak np:

Art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych mówi, że  pracownikowi samorządowemu za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.

Włodarze często próbują podwyższyć wynagrodzenie stosując różne zabiegi, zwraca na to uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, która wskazuje, że dodatek specjalny przysługuje wtedy, kiedy się coś specjalnego wykonuje.  Nie może natomiast mieć on charakteru stałego dodatku płacowego.

Analizujemy raporty pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w wielu samorządach powiatu kieleckiego dostrzega nieprawidłowości.

Wkrótce więcej informacji dotyczących potwierdzonych nieprawidłowości w lokalnych samorządach.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO