Dobiegła końca pierwsza ankieta w gminie Masłów.

Przedstawiamy wyniki pierwszej ankiety, którą zrobiliśmy na prośbę mieszkańców.

W Waszych ocenach tylko trzech radnych zdobyło przeważającą liczbę dobrych ocen. Wyniki pozostawiamy bez komentarza, to nie ostatnia ankieta, którą chcemy przeprowadzić. W najbliższym czasie zapytamy mieszkańców czy „punkt sprawy różne, wolne wnioski” gdzie mieszkańcy mogliby zabrać swój głos podczas sesji rady gminy powinien się znaleźć w porządku obrad. Kolejna ankieta dotycząca radnych oraz Wójta w najbliższych miesiącach.

Prosimy jednocześnie o nieobraźliwe, a merytoryczne komentarze.

Zdjęcia pochodzą ze stron UG Masłów.

1.Radny Tomasz Ksel

2.Radna Bernarda Komorowska

3.Radny Mateusz Fąfara


Wójt Tomasz Lato

Radny Zenon Adam Pedrycz

Radny Wojciech Haba

Radna Małgorzata Kozubek

Radny Janusz Obara

Radny Artur Maciej Lis

Radny Ryszard Piotr Szymczuch

Radny Marek Łukasz Dudzik