Dobre praktyki w gminie Miedziana Góra, trochę gorsze w gminie Masłów !

W ostatnich dniach zwróciliśmy uwagę na poczynania Wójta Gminy Miedziana Góra, Pana Damiana Sławskiego. Nasza działalność na rzecz jawności w jednostkach samorządu terytorialnego często sprowadza się do czynności analitycznych, wyszukiwania dobrych praktyk i porównywania ich z innymi samorządami.

Dlatego też patrzymy w stronę samorządu gminy Miedziana Góra, który potrafi zaskoczyć – zaskoczyć pozytywnie. W styczniu 2022r. pisaliśmy o niepopularnej decyzji Wójta Damiana Sławskiego, który na własną rękę przeprowadził tzw. modernizację gruntów. Wójt szczegółowo opowiedział o całej procedurze jaką urząd przeprowadził w oparciu o systemy informatyczne oraz analizę szczegółową. Urzędnicy zidentyfikowali podatników, którzy deklarowali opodatkowanie budynków, przy jednoczesnym braku opodatkowania gruntów.

Wójt informował nas, że pracownicy gminy wstępnie wytypowali 766 działek, które powinny podlegać aktualizacji. Wyłoniony w przetargu geodeta w latach 2019-2020 zaktualizował dane dla 759 działek. Przekazano je starostwu, a podatek na ich podstawie naliczono już w 2021 roku. Koszt tej aktualizacji wyniósł gminę Miedzian Góra 149,8 tys. zł, a dotychczasowe przypisy z tytułu aktualizacji oszacowano na 102,8 tys. zł., czyli w niecałe dwa lata wydatki zwrócą się z nawiązką.

(Materiał dot. modernizacji gruntów Aktualizacja gruntów – Wójt Sławski dał radę ! – (rio.org.pl) )

Kolejną dobrą niepopularną projawnościową praktyką w naszej ocenie był sposób poszukiwania kandydata na Skarbnika gminy Miedziana Góra oraz kierownika Centrum Sportu. Wójt Damian Sławski nie ograniczył się do zamieszczenia informacji na tablicy urzędu, ale wykorzystał media społecznościowe w tym posty sponsorowane do poinformowania możliwie szerokiego kręgu odbiorców o możliwości podjęcia pracy.

Niestety, często informacje o wakatach pojawiają się na korkowej tablicy w urzędach gminy lub przysłowiowej „55” stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Nikt praktycznie nie potrafi znaleźć takiej informacji, a mimo to znajduje się ten jeden jedyny kandydat, który akurat wszedł, znalazł, aplikował, a komisji oceniająca kandydaturę była pod takim wrażeniem, że rekomendowała zatrudnienie.


W ostatnich dniach, Wójt Damian Sławski przeprowadził spotkanie online z mieszkańcami gminy Miedziana Góra, które trwało ponad dwie godziny. W spotkaniu brało udział ponad 100 zainteresowanych, a włodarz odpowiadał na pytania nie uciekając również od tematów trudnych. Odpowiedział również na pytania od naszego stowarzyszenia. Prezentowana formuła spotkań pokazuje, iż społeczeństwo jest zainteresowane tym sposobem komunikacji, gdyż mimo późnych godzin wieczornych do końca spotkania dotrwało prawie 100 osób.

Panu Wójtowi Damianowi Sławskiemu gratulujemy i życzymy zarażania dobrymi praktykami innych samorządowców.

Dla kontrastu pokażemy przykłady dialogu z naszym samorządem, czyli urzędem gminy Masłów.

Odnośnie modernizacji gruntów, czyli sprawiedliwości społecznej w zakresie podatków, dyskusja z Wójtem Tomaszem Lato trwa od 2015r. Jak wynika z pozyskanych dokumentów, urząd wyliczył, iż roczna suma strat z tytułu braku modernizacji wynosi 350tys. zł. Delikatnie licząc, gdyby Wójt zdecydował się na modernizację gruntów do kasy urzędu mogłoby wpłynąć dodatkowe ok 2mln złotych. Gdy po 5 latach spytaliśmy Wójta Tomasza Lato ponownie o straty finansowe urząd nie potrafił już doliczyć się kwot.

Co by dało dodatkowe 2 mln ?

Od 2015r. w samorządzie gminy Masłów kilkukrotnie dochodziło do zwiększenia obciążeń podatkowych, w tym opłat za gospodarkę śmieciową. Z naszej analizy wynika, że w przypadku przeprowadzenia modernizacji, ujednolicenia podatków z wielu podwyżek by można zrezygnować. Niestety, Wójt gminy Masłów odsyła w tej sprawie do Starosty i dodaje, że będzie obserwował, czy to innym samorządowcom wyjdzie na dobre. Tym sposobem inni korzystają, a my się zastanawiamy – 8 rok.

( Materiał dotyczący modernizacji gruntów Wskazaliśmy urzędnikom 2mln złotych ! I co z tego? – (rio.org.pl) )

W Masłowie też szukali skarbnika !

W styczniu 2022r. na stronie UG Masłów pojawiła się uchwała o odwołaniu skarbnika gminy. Informacja ta spadła jak grom z jasnego nieba. Początkowo zadawaliśmy sobie pytanie, czy aby z finansami gminy wszystko w porządku oraz co mogło być powodem takiej decyzji.

Uspokojenie przyszło dość szybko, bo jak się okazuje, natura nie znosi próżni i już w kolejnym punkcie tej samej sesji rady gminy pojawił się projekt uchwały o ponownym powołaniu Pani Małgorzaty Kumór na stanowisko skarbnika gminy.

O co chodziło ze skarbnikiem? 

Wójt gminy Masłów Tomasz Lato podczas sesji rady gminy informował, że podejmował próby znalezienia skarbnika, ale próby te nie przyniosły oczekiwanych efektów, dlatego doszło do porozumienia z dotychczasowym skarbnikiem na ponowne objęcie stanowiska.

Kiedy złożyliśmy wniosek do Wójta Tomasza Lato o informacje w jaki sposób szukał osoby na stanowisko skarbnika okazało się, że nie jest to informacja publiczna, a Wójt nie ma obowiązku przeprowadzania konkursu ??!!

Coś było na rzeczy ?

Finalnie okazało się, że miedzy odwołaniem, a ponownym powołaniem wypłacono skarbnikowi gminy Masłów odprawę w wysokości 76 440 zł. brutto

Panu Wójtowi Tomaszowi Lato proponujemy wdrażanie dobrych praktyk z innych samorządów – wdrażanie szybkie.


 Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 14 1240 4416 1111 0011 2037 9359 (PKO)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO