Dzięki nam wiadomo, kiedy Wójt wysyła odpowiedzi radnym !

Zaczęło się to kilka miesięcy temu, kiedy to jeden z radnych podczas sesji poinformował , że nie uzyskał odpowiedzi na swoją interpelację.

Wójt gminy Masłów zapowiedział, że już po sesji spotka się z radnym celem wyjaśnienia, stanowczo podkreślając, że jeśli termin nie został dotrzymany konsekwencje będą wyciągnięte.

Stowarzyszenie RIO postanowiło sprawdzić w jaki sposób Wójt gminy Masłów realizuje obowiązek udzielania terminowych odpowiedzi radnym.

Wnieśliśmy sprawę do komisji działającej przy radzie gminy, aby zbadała tę sprawę. Komisja bada temat już kolejny miesiąc. Na pierwszym posiedzeniu nie otworzono nam drzwi, a sekretarz Zbigniew Zagnański poinformował, że nie wejdziemy. Co ciekawe Wójt gminy Masłów nie udzielił nam informacji kto podjął  decyzję, aby skarżący nie mógł uczestniczyć we wniesionym postępowaniu.

Ale do meritum…

Próbowaliśmy rozmowami, pismami, przekonywać Wójta, że ma obowiązek wysyłać odpowiedzi w terminie, a informacja, czy to zrobił i kiedy, powinna znajdować się na stronie urzędu gminy. Wtedy radni, ale też mieszkańcy mieliby pełną wiedzę, czy UG Masłów wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków.

Szło jak po gruzie wiele pism, wezwań, urząd odpowiadał, że publikuje wszystkie informacje na BIP. Podejście UG Masłów zmieniło się, gdy zaczęliśmy przypominać organom władzy o zapisie art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi:

„Nieudostępnianie informacji publicznych – odpowiedzialność karna

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.

 

Sukces ! Otrzymaliśmy pismo – doszło do zmian, teraz każdy sprawdzi, kiedy wysłano odpowiedzi.Pamiętajmy Wójt, Burmistrz, Prezydent ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi Radnemu. Pytajmy Radnych, działają w naszym imieniu ! (przynajmniej powinni)