Gmina Sitkówka Nowiny wchodzi do projektu ! Inne gminy odmówiły lub nie odpowiedziały.

W połowie października wysłaliśmy wniosek do wybranych gmin o zgłoszenie akcesu do projektu „Raport o stanie gminy = narzędzie dialogu z mieszkańcami” organizowany przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz Fundację Pole Dialogu. (Więcej o projekcie)

Projekt to szkolenia, dyskusje, rozmowy z fachowcami jak wykorzystać obowiązek przygotowania Raportu o stanie gminy do współpracy z mieszkańcami.

Jak piszą organizatorzy, z badań wynika, że w 84% gmin, które odpowiedziały na naszą ankietę (1401), do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

Dlaczego? Może dlatego, że władze boją się mieszkańców, boją się trudnych pytań, ponieważ dyskusja nad raportem jest publiczna i jest transmitowana przez urząd w interncecie, a może dlatego, że nie wiedzą jak to robić.

Dla przykładu, w gminie Masłów, gdzie siedzibę ma nasze stowarzyszenie, odbyła się dyskusja nad stanem gminy, zgłosił się jeden mieszkaniec, mikrofon (podobno) zawiódł i uczestnik debaty nie był słyszalny.


Wniosek o akces został wysłany do:

Wójta gminy Sitkówka Nowiny – odpowiedź pozytywna

Wójta gminy Piekoszów – brak odpowiedzi

Wójta gminy Masłów – brak odpowiedzi

Burmistrza Daleszyc – odmowa

Wójt Gminy Łopuszno – brak odpowiedzi

Burmistrza Łagowa – brak odpowiedzi

Burmistrza Chmielnika – odmowa

Burmistrza Chęcin – brak odpowiedzi

Stan na dzień 05.11.2020 


Gratulujemy gminie Sitkówka Nowiny !!!

Zależało nam, aby chociaż jedna gmina z powiatu kieleckiego „podjęła rękawicę”.

Wiemy, że w projekcie spotkacie się z grupą wyjątkowych osób, fachowców działających na rzecz jawności w życiu publicznym i społeczeństwa obywatelskiego.

Wierzymy, że zebrana wiedza oraz dobre praktyki pozwolą Państwu „zarazić” inne okoliczne gminy do proobywatelskich działań.

Powodzenia !