Gwarancja w samorządzie ? Za publiczne pieniądze.

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, piszemy o tym co dzieje się na co dzień, bo choć z problemami, ale samorządy funkcjonują dalej.

W dniu 12.03.2020 odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wola Kopcowa. W zebraniu uczestniczyło ok. 50 osób, wiele z nich miało szereg pytań do Wójta, a dyskusja często była dość nerwowa.

Jeden z mieszkańców poruszył temat reklamacji w budynku OSP Wola Kopcowa, pytał czy gmina otrzymywała zgłoszenia reklamacyjne od użytkowników budynku oraz czy coś z tymi reklamacjami robiła.

Sekretarz odpowiadał, że nie, bo było trzech wykonawców.

Temat jest ciekawy, czy faktycznie urząd nie podejmował działań po zgłoszeniach reklamacji? Przecież chyba każdy z nas podjąłby działania w przypadku wystąpienia usterek w czasie gwarancji.

Inwestycja była realizowana ze środków publicznych, czyli naszych, zatem podejmujemy działania celem ustalenia jak było naprawdę.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO

Komentarze do wpisu (Jeden komentarz)
  • Dla wielu uczestników zebrania wydawało się, że ktoś kto pyta o „swoje” przeszkadza! „Władza” zebrała się i chce tylko „coś” powiedzieć ale odpowiedzieć rzetelnie na pytania nie koniecznie. Wiele odpowiedzi na zadane pytanie „władza” odpowiadała wymijająco i nie do końca na temat. Uważam tez, że w Woli K. społeczność nadal toleruje „samowolkę” uprawianym przez „władze” co jest dla „władzy” jak „woda na młyn”. Nie dobrze się dzieje!

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code