Hat Trick – prawny? czy bezprawny? Mieszkaniec strzelił Radzie Gminy Masłów trzy gole w jednym meczu !

Zależy nam abyście poświęcili 15min na przeczytanie tego tekstu. Chcemy Wam pokazać, że można wygrać z „aparatem” państwowym, z „aparatem” samorządowym.


Nie bez przyczyny używamy słowa „wygrać”, ponieważ często zaangażowanie w sprawy obywatelskie, samorządowe wygląda jak bitwa. Uważamy, że aby zmieniać nasze otoczenie musimy mieć wpływ na urzędników, radnych, samorząd, państwo i nie możemy respektować łamania prawa, bo wtedy sami przywalamy na bezprawie.


Jeśli natomiast działamy wspólnie, nasze cele możemy osiągać szybciej i skuteczniej. Tak też było w tym przypadku, pomogliśmy mieszkańcowi sołectwa Wola Kopcowa, a On aż trzy razy z rzędu wykazał naruszenie prawa w tej samej sprawie.

Wszystko zaczęło się od tego, iż w Gminie Masłów zaprzestano udzielać mieszkańcom głosu podczas sesji rady w istotnych dla mieszkańców sprawach. Szalę goryczy przelało to, iż Przewodniczący Komisji rozpatrującej skargi Pan Marek Dudzik zaczął odmawiać wypowiedzi pokrzywdzonym mieszkańcom, którzy sami zaczęli wskazywać nieprawidłowości we wnoszonych do Rady Gminy skargach.

Na te działania nie pozostał obojętny mieszkaniec miejscowości Wola Kopcowa, który poprosił nas o pomoc prawną argumentując, że jemu głosu się nie udziela, a Sołtys z Sekretarzem dyskutują sobie na sesji poruszając tematy związane z moją osobą.

Przygotowaliśmy dla Was krótkie filmy Video, oglądajcie i udostępniajcie, może komuś ten materiał będzie pomocny i zmieni coś w swoim otoczeniu.

Efekty i materiał video (zobaczcie do końca):

1.Mieszkaniec wniósł skargę na Przewodniczącego do Rady Gminy Masłów, skarga przez kilka miesięcy nie została przekazana Wojewodzie – Wojewoda stwierdził winę Rady Gminy Masłów tj. naruszenie art. 231 KPA

2.Po interwencji Rada Gminy Masłów ostatecznie przekazała skargę Wojewodzie Świętokrzyskiemu – Wojewoda stwierdził, iż faktycznie Wiceprzewodniczący przyzwolił na złamanie porządku obrad poprzez dyskusję Sołtysa i Sekretarza

3.Rada Gminy Masłów przyjęła uchwałę w której stwierdziła, że skarga mieszkańca na Wiceprzewodniczącego Andrzeja Pedrycza nie zasługuje na uwzględnienie – Wojewoda Świętokrzyski uchylił uchwałę stwierdzając istotne naruszenie prawa


 

Wykazano łamanie prawa, teraz trzeba poszukać odpowiedzialnych. Mamy na to kilka pomysłów !

Wcześniejsze materiały w tej sprawie:

Artykuł 1

Artykuł 2