Jawność górą !

Dzisiaj ważny dzień w naszej działalności, właśnie takie dni pokazują nam, że warto zmieniać samorządy i interpretacje w zakresie informacji publicznej.

Sprawą wysokości nagród, premii i dodatków zajmujemy się od września 2020r. Tak, to prawda, od czasu skierowania wniosku do Burmistrza Pawła Marwickiego mija 4 miesiące.

Początkowo Pan Burmistrz podał nam informacje o wysokości nagród i dodatków tylko 3 osób (Burmistrza, Zastępcy i Skarbnika) odmawiając informacji o pozostałych pracownicach, twierdząc, że pełnią oni funkcje usługowe nie publiczne. (Wysokie dodatki dla 3 osób w UG Łagów, usługowe funkcje pozostałych pracowników !!! – (rio.org.pl) )

Nasze Stowarzyszenie wniosło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o uchylenie decyzji, a SKO uchyliło decyzję Burmistrza Miasta i gminy Łagów. ( Stowarzyszenie RIO – posty | Facebook )

Po orzeczeniu SKO Burmistrz winien ponownie rozpatrzyć wniosek w określonym terminie. Trochę to trwało i ostatecznie wymagało rozmowy z pracownikiem merytorycznym, ale się udało, wznosimy toast za jawność w gminie Łagów.

Mimo kilku miesięcy procedowania dziękujemy Panu Burmistrzowi Pawłowi Marwickiemu, iż ostatecznie udostępnił pełne informacje. Jesteśmy przekonani, iż w Łagowie utrwali się stanowisko o jawności wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Wierzymy, że będzie to przykład dla innych instytucji państwowych. Wynagrodzenia za środków publicznych są i mają muszą być jawne !

Dlaczego to robimy?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem informacja o wysokości zarobków lub nagród osoby zatrudnionej przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wobec tego również bardziej szczegółowe dane dotyczące sposobu wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia, a w tym na nagrody – generalnie mają taki charakter .

Stoimy na stanowisku, że taka informacja powinna być normą w jednostkach administracji publicznej. Idziemy jeszcze dalej, uważamy, iż informacja o premiach, nagrodach, dodatkach powinna być systematycznie publikowana na stronach BIP urzędów.

Opinia publiczna powinna wiedzieć jak zarządza się środkami publicznymi, szczególnie w czasach pandemii. Istotny jest również aspekt sprawiedliwego i uzasadnionego podziału środków na premie, nagrody i dodatki wśród pracowników, którzy często wskazują, iż podział w ich poczuciu nie jest prawidłowy.

Obecnie czekamy na odpowiedź dotyczącą nagród, premii i dodatków od Wojewody Świętokrzyskiego – wniosek został złożony jeszcze w grudniu 2020r. !


Docenicie 4 miesiące procedowania w tej sprawie? 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO