Jest wielki ! Nowy maszt poruszył społeczność lokalną.

Wraca temat budowy masztu w gminie Masłów, okoliczni mieszkańcy postanowili działać, bo jak mówią, do tej pory wszystko odbyło bez naszej wiedzy.

Nasze Stowarzyszenie pomogło mieszkańcom przygotować petycję, która pojawiła się już na stronie UG Masłów

http://www.maslow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B5116A77FE53Z/20201127_PetycjaMaszt.pdf

Wójt Gminy Masłów jeszcze tego samego dnia wystosował pisma do operatora P4 oraz Starosty Powiatu Kieleckiego z prośbą o pełną informację.

Wójt Tomasz Lato, zgodnie z petycją, proponuje również zorganizowanie spotkania dla mieszkańców zarówno ze strony przedstawicieli powiatu oraz inwestora.

Spotkanie planowane jest między 7-11 grudnia na platformie ZOOM

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni szybką reakcją Wójta, chociaż pozostajemy na stanowisku, iż takie spotkanie powinno zostać zorganizowane przez władze gminy Masłów w chwili uzyskania informacji o możliwej budowie.

Nasze Stowarzyszenie wystąpiło również do Starostwa Powiatowego o dokumenty jakie zostały zgormadzone w tej sprawie.

Piszemy również do Wójta Tomasza Lato, gdyż w zaproszeniach do dyskusji online widnieje adres zgłoszeniowy informaty@maslow.pl, zapewne chodziło o adres Tomasz Haba – Informatyk – UG Masłów <informatyk@maslow.pl>.

Lepiej dmuchać na zimne 🙂