Kancelaria Premiera zbada sprawę dotyczącą wyborów w gminie Masłów !

Jak pisaliśmy wcześniej, gmina Masłów przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach postępowanie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce – Wschód dotyczące uchwały Rady Gminy Masłów nr XII/91/03 w przedmiocie zatwierdzenia statutów jednostek pomocniczych .

Sąd Administracyjny stwierdził nieważność statutów na podstawie, których wybrano Sołtysów i Rady Sołeckie.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F2AC6F78F7

Nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Wojewody Świętokrzyskiego o zbadanie, czy w kontekście uznania przez Sąd Administracyjny istotnego naruszenia prawa, proces wyborów został przeprowadzony prawidłowo.

Wojewoda Świętokrzyski nie podjął działań nadzorczych, zwróciliśmy się zatem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w tej sprawie, efektem starań jest postępowanie wyjaśniające.

Pamiętajmy Art. 4 Konstytucji

Formy sprawowania władzy
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Skomentuj mój wpis jako pierwszy!

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code