Kielecka Straż Miejska szykuje restrykcyjne działania !

Zapewne wiecie, że podjęliśmy temat dzikich wysypisk przy ogródkach działkowych na terenie Kielc i gminy Masłów.

Na bieżąco monitorujemy, co dzieje się w tej sprawie po stronie samorządu gminy Masłów oraz Kielc jednocześnie sprawdzając, jakie działania podejmuje Policja i Straż Miejska w zakresie identyfikacji i karania sprawców.

Wyrazy uznania należą się Pani Komendant, która w naszej ocenie wzorowo, a nawet wzorcowo realizuje zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni), udzielając merytorycznych odpowiedzi z dnia na dzień, a nawet tego samego dnia (i nie są to pojedyncze przypadki). Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, iż wiele instytucji publicznych w powiecie kieleckim może czerpać wzór z kieleckiej Straży Miejskiej.

Problem śmieci nadal nie został rozwiązany (co pokazują zdjęcia), ale bezspornie podejmowane są w tym zakresie działania. Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami Pani Komendant w krótkim czasie zostaną podjęte kroki, które przyczynią się do wyeliminowania procederu.