Kontrola podstawą zaufania !

Czy kontrola naszych przedstawicieli w jednostkach samorządu terytorialnego faktycznie istnieje?

Chyba każdy z nas ma w pamięci okres przedwyborczy kiedy to kandydaci na radnych zabiegali o nasze głosy, organizowali spotkania, wysyłali sms z prośbą o poparcie, identyfikowali się z naszymi problemami.

A co jest jak już zostaną wybrani?

Zapewne nie tylko w gminie Masłów zdarzają się radni, którzy nie odpisują na maile, czy tak jak Przewodniczący Rady Pan Piotr Zegadło, nie udostępniają  numeru telefonu na stronie urzędu lub nie chcą założenia służbowej skrzynki mailowej.

Co może obywatel?

Przepisy prawa w sposób bardzo ogólny określają obowiązki radnych art.23

„1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców „

Złośliwi dodają, że część radnych swój obowiązek realizuje przez utrzymywanie stałej więzi z żoną. Niestety w praktyce w obecnym stanie prawnym radni ponoszą wyłącznie odpowiedzialność polityczną, czyli ocenę podczas kolejnych wyborów.

Jak kontrolować radnego?

Z pomocą przychodzą nowinki techniczne, które wskazują aktywność radnych podczas obrad rad gmin. Można sprawdzić jak głosuje dany radny lub jak często bierze udział w dyskusji.

Dla przykładu, Radny Artur Maciej Lis z Domaszowic dotychczas wypowiedział się 3 razy, a łączny czas wypowiedzi wyniósł 0 minut.

Wydaje się, że radny wypowiadając się trzykrotnie nie przekroczył swoimi wypowiedziami jednej minuty.

Kiedy sprawa aktywności radnych została poruszona na sesji rady gminy Masłów, z pomocą przyszedł Przewodniczący Piotr Zegadło, który zwrócił się do przedstawiciela naszego stowarzyszenia słowami „Nie zawsze ktoś kto bardzo dużo mówi, bardzo dużo robi ! ”  Trudno się nie zgodzić z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Piotrem Zegadło, gdyż jak pokazują statystyki, jest On jednym z najbardziej rozgadanych przewodniczących wśród badanych gmin.

Warto pokazać też drugą stronę medalu, np. gminę Daleszyce, tam radnym procedowanie 11 punktowego porządku obrad zajmuje 12 min. Znaczy obrady zaczynają się, np. o godzinie 16.05 a kończą 16.17. Co za tym idzie, aktywność radnych w zakresie dyskusji jest delikatnie mówiąc umiarkowana.

Tam gdzie dyskusja, tam demokracja …

Jako przykład samorządu, gdzie prowadzona jest szeroka dyskusja możemy wskazać samorząd Miedzianej Góry. Nie dość, że dyskusja nad sprawami gminnymi trwa zwykle kilka godzin, to ze statystyk wynika, iż rozkład wypowiedzi wśród radnych wydaje się być równomierny, tzn. radni często zabierają głos.

Dieta radnego, co rekompensuje?

Warto przypomnieć, iż radny dostaje comiesięczną dietę, która w zależności od funkcji i wielkości samorządu może dochodzić do 4200zł dla gminy powyżej 100tys. mieszkańców i 2147zł dla gminy poniżej 15 tys. mieszkańców.

Dieta rekompensuje radnemu obecność na sesjach i komisjach. Np. w gminie Masłów są to zwykle dwa spotkania w miesiącu.


Sprawdź swojego radnego (wejdź w link, odszukaj radnego, kliknij w nazwisko):

BODZENTYN

CHĘCINY

DALESZYCE

ŁAGÓW

ŁOPUSZNO

MASŁÓW

MIEDZIANA GÓRA

MORAWICA

MNIÓW

NOWA SŁUPIA

NOWINY

RAKÓW

ZAGNAŃSK


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO