Liderzy uchylonych decyzji administracyjnych

Zapewne każdy z nas w swoim życiu spotkał się z decyzją administracyjną. Decyzja administracyjna wydawana jest m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego w przypadku podatków, pozwoleń na budowę itd.

Co jeśli uważamy, że burmistrz, wójt czy starosta błędnie ocenili zebrany materiał, a decyzja jest dla nas krzywdząca?

Możemy odwołać się od takiej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zostało powołane do pełnienia roli organu orzekającego w sprawach odwołań od indywidualnych decyzji administracyjnych.

Nasze Stowarzyszenie postanowiło sprawdzić jak wygląda kwestia uchylonych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w kontekście do poszczególnych samorządów.

Najwięcej w obecnej kadencji uchylono decyzji Prezydenta Miasta Kielce – 544, dalej Starosty Powiatu Kieleckiego – 142.

W tych przypadkach należy zwrócić uwagę na efekt skali, gdyż zapewne organy te wydają najwięcej decyzji w regionie.

Natomiast sytuacja wygląda inaczej w przypadku mniejszych jednostek administracyjnych.

Tutaj liderem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów – 132 uchylone decyzje, dalej Burmistrz Miasta i Gminy Łagów – 118 decyzji, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – 100 decyzji, Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny – 92 decyzje.

Zwróciliśmy się również z pytaniem jak wygląda kwestia uchylanie decyzji związanych z jawnością, transparentnością urzędu czyli w kontekście wniosków o informację publiczną.

Lider jest jeden to Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, aż 28 razy SKO w Kielcach uchylało decyzje Burmistrza w kontekście informacji publicznej (jak przypuszczamy odmowy udostępnienia lub tzw. informacji przetworzonej), Prezydentowi Kielc uchylono 7 takich decyzji, Burmistrzowi Pierzchnicy – 5, Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów – 4.

Nieskromnie dodamy, iż część uchyleń decyzji w zakresie informacji publicznej związana była z naszą działalnością.

Poprosiliśmy również, Prezesa SKO w Kielcach o informacje czy w przypadku Starosty Powiatu Kieleckiego dochodziło do rozstrzygnięć przez SKO co do meritum.

Jest to sytuacja w której postępowanie np. toczy się dłuższy czas, wędruje między jednym organem a drugim, było już rozpatrywane i wraca ponownie. W skrócie organ orzekając uznaje w takim przypadku – sprawa jest oczywista, uwolnijmy obywatela jak i sam organ od administracyjnego ping-ponga.

W przypadku Starosty Powiatu Kieleckiego, SKO w Kielcach 10 razy uchyliło decyzje i orzekło co do istoty sprawy.


Robimy wszystko aby zmieniać lokalne władze na lepsze !
Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć, przekazując 1.5% w rozliczeniu podatkowym. Nasz KRS 0000661771