Mamy nowe informacje dotyczące ośrodków zdrowia

Blisko miesiąc temu prosiliście o interwencję dotyczącą służby zdrowia w gm. Masłów, oprócz poruszenia sprawy wysłaliśmy pisma do firmy świadczącej usługi zdrowotne oraz Wójta gminy Masłów. Prosiliśmy o informacje, wyjaśnienia i poprawę dostępu do usług medycznych.

Dzisiaj publikujemy odpowiedź dyrektora ośrodków:

Liczba porad od 12.10 do 1.11.2020 w ośrodkach w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych zrealizowanych zostało 238 porad w formie wizyt osobistych oraz 894 porady w formie telefonicznej (w tym 286 dotyczących powtórnych recept).

Możliwe formy i czas rejestracji to forma osobista, przez telefon i przez internet. Rejestracja telefoniczna działa w godzinach 7-18. Rejestracja osobista możliwa jest w godzinach pracy poszczególnych ośrodków.

Czas oczekiwania na wizytę/teleporadę od dnia 12 października 2020 do  1 listopada 2020, średni czas oczekiwania na wizytę/teleporadę w ośrodkach w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych, liczony od momentu zgłoszenia (wprowadzenie wizyty do systemu) do momentu zakończenia wizyty (wykonanie wizyty), wynosił 3,05 dnia. Najdłuższy czas oczekiwania zarejestrowany w tym okresie, liczony od momentu zgłoszenia (wprowadzenie wizyty do systemu) do momentu zakończenia wizyty (wykonanie wizyty), wynosił 14 dni.

Godziny przyjmowania przez lekarzaW okresie od dnia 12 października 2020 do dnia odpowiedzi (tj. 1 listopada 2020), w ośrodkach w Masłowie i Mąchocicach, świadczenia lekarza POZ były realizowane zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem, tj. w godzinach 8-18 w Masłowie i 8-15 w Mąchocicach Kapitulnych w dniach powszednich.

Liczby osób „skierowanych na tzw. wymazy COVIDowe”: system nie udostępnia żadnych funkcjonalności pozwalających na raportowanie liczby wprowadzonych zleceń takich badań.

Wszystkie porady dotyczące COVID-19 sprawozdawane są ze stosownym kodem ICD10. Na podstawie danych z aplikacji do obsługi działalności medycznej wykorzystywanej przez Centrum Medyczne „Zdrowie”, od dnia 12 października 2020 do dnia odpowiedzi (tj. 1 listopada 2020) w ośrodkach w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych zrealizowano:

– 173 porady dla 135 osób z kodami ICD dotyczącymi COVID-19, w tym

– 98 porad dla 77 osób z kodem U07.1 (wirus zidentyfikowany na podstawie badania laboratoryjnego)

Powyższe liczby w przybliżeniu pokazują liczbę osób kierowanych na „tzw. wymazy COVIDowe”. Podanie precyzyjnej liczby wymagałoby analizy wpisów w dokumentacji medycznej wszystkich wskazanych powyżej przypadków.


 

Poprosiliśmy Dyrektora Generalnego Pana Krzysztofa Mielecha o rozważenie udostępnienia numeru telefonu wyłącznie dla mieszkańców gminy Masłów lub wyznaczenie specjalnych godzin rejestracyjnych.

 

W tym zakresie nadeszła odpowiedź:

Odnosząc się do prośby „Prosimy o rozważenie możliwości wyznaczenia dodatkowej godziny rejestracji wyłącznie dla mieszkańców gminy Masłów lub wyznaczenie odrębnego numeru telefonu, takie rozwiązanie koresponduje z oczekiwaniami mieszkańców.” informuję, że Centrum Medyczne „Zdrowie” na bieżąco analizuje i optymalizuje sposób organizacji pracy przychodni, w tym sposób organizacji rejestracji i obsługi połączeń telefonicznych. W szczególności w ostatnim czasie w tym obszarze zwiększone zostało zatrudnienie oraz zmieniony został system informatyczny do obsługi przychodni. Niemniej zmiany w postaci odrębnych godzin rejestracji lub odrębnego numeru telefonu dla mieszkańców gminy Masłów nie są przewidywane.

Dyrektor skierował również prośbę o współpracę.

W Polsce obowiązuje stan epidemii. Wciąż dynamicznie rośnie liczba pacjentów z infekcjami. Lekarze i inny personel medyczny mający częsty kontakt z pacjentami, mimo zachowanych koniecznych środków ostrożności, są ponadprzeciętnie narażeni na kontakty z wirusami. Przekłada się to na częste wyłączanie ich z możliwości udzielania świadczeń – zwolnienia, kwarantanny i izolacje. W konsekwencji zdarza się, że przychodnie POZ są zamykane i pacjenci pozostają przez dłuższy czas bez żadnej opieki w tym zakresie.

Centrum Medyczne „Zdrowie” apeluje o obiektywne spojrzenie, wyrozumiałość i współpracę. Tylko takie podejście pozwoli nam wspólnie poradzić sobie z bieżącą, trudną sytuacją.

 

Poniżej publikujemy istotne (w naszej ocenie) zapisy umowy, które wprost dotyczą pacjentów.