Marszałek udostępnił kwoty dofinansowania !

Otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zestawienie fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Nasze pytania dotyczyły przyznanych kwot za lata 2020 i 2021.

Duże środki zostały skierowane na programy opiekuńcze, profilaktyczne oraz na podnoszenie kwalifikacji.

Np.

STOWARZYSZENIE PROREW (Kwalifikacje drogą do sukcesu) kwota 840 417,93
FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ (Twoje nowe kwalifikacje) kwota 853 250,43
ŚWIĘTOKRZYSCY FRYZJEROMANIACY – finezja i fachowość w szkołach ZDZ w Kielcach kwota 425 333,75

Przyznano również środki na programy prozdrowotne dla pracowników i tak np:

PROGRAM PROZDROWOTNY DLA PRACOWNIKÓW ZDZ KIELCE kwota 693 386,21

PROGRAM PROZDROWOTNY DLA PRACOWNIKÓW ZDZ KIELCE 2 edycja kwota 429 862,85 

Dostał też sport np.: 

Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach (Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików) kwota 177 000,00

Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach (Organizacja, szkolenie i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży) kwota 545 000,00

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, Świętokrzyska Akademia Sportu w Kielcach (program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać.”) kwota 
182 500,00

Dofinansowano również wydarzenia i jubileusze np:

Realizacja Koncertu Jubileuszowego w ramach obchodów 100 lecia istnienia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej kwota 10000

Jubileusz fundacji klasztoru i powrotu Cystersów do Jędrzejowa kwota 10000

Współorganizacja koncertu kolęd w Parafii św. Brata Alberta w Skarżysku Kamiennej kwota 20 000,00

Uprawy topinamburu, czyli zdrowie i piękno z natury sposobem na rozwój obszarów wiejskich kwota 25.000,29

Dofinansowanie „Podróży kulinarnych młodych kucharzy ciąg dalszy” Diecezji Sandomierskiej kwota 15 000,00

Nie podejmujemy się komentarza zasadności przyznanych środków oraz sposobu realizacji umów. Jednak jako osoby, które w pracy zawodowej działają w lokalnym przemyśle uważamy, że miasto Kielce jak i sam powiat boryka się i borykać się będzie z dostępem do wykwalifikowanej kadry z jednej strony, z drugiej zaś strony przedsiębiorstwom w naszym regionie trudno jest zapewnić stabilną, rozwojową i dobrze rokującą pracę, która zatrzymałaby odpływ talentów do większych ośrodków przemysłowych. Czy dotowanie kursów ze środków publicznych, zmiany kwalifikacji określonych grup zawodowych mogą ten problem rozwiązać?

Dokument źródłowy

Jeśli podzielasz nasze działania na rzecz jawności wesprzyj nas dowolną kwotą.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO