Na rozprawę czekaliśmy blisko 3 lata !

To najdłuższe postępowanie w historii naszego stowarzyszenia.

Sprawa dotyczy Wójt Ireny Marcisz (obecnie Burmistrz gminy Łopuszno). W 2020r. zapytaliśmy Panią Wójt m.in. o listę imion i nazwisk pracowników, którzy w 2019 i 2020 otrzymali nagrody.

Początkowo Wójt Irena Marcisz odpowiedziała, że wniosek nie jest precyzyjny i nie można ustalić treści żądania wnioskodawcy. Po blisko dwóch miesiącach od wniosku (zapewne po wnikliwej analizie jego treści) stwierdziła, że nie może udostępnić listy nagród, premii i dodatków. Dlaczego? Bo jej nie ma !!??

Wójt wydłużała terminy, wzywała do wykazywania szczególnego interesu, po czym przegrywała postępowania administracyjne przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach.

 

W 2021r. Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł, iż Wójt dopuściła się rażącego naruszenia prawa. Sąd uznał, iż w sprawie nie tylko złamano prawo w zakresie terminów, ale doszło do jawnego braku woli do załatwienia sprawy. Jak wynika z orzeczenia Sąd uznał, że organ nie tylko kierował do naszego stowarzyszenia pozorne odpowiedzi celem odwleczenia załatwienia sprawy, ale działania miały na celu zniechęcenie skarżącego.

Pani Irena Marcisz nie zgodziła się z orzeczeniem sądu i skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

29 lutego po blisko 3 latach poznamy wyrok w sprawie.

Poprzednie publikacje:

Czego nie rozumie Wójt Gminy Łopuszno? – (rio.org.pl)

Wójt Przegrała ! Takiego przypadku jeszcze nie mieliśmy. – (rio.org.pl)

Sprawa dotyczy informacji o nagrodach !!! – (rio.org.pl)

20.000,00zł nagrody tyle można dostać w Łopusznie ! – (rio.org.pl)


Pamiętaj nasza praca jest społeczna, możesz nam pomóc w dalszej działalności przekazując 1.5% podatku KRS 0000661771