Nagrody, Premie, Podwyżki u Wojewody – mamy problem !

Jakiś czas temu złożyliśmy wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusz o:

a) udostępnienie listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, którzy w 2020 r. otrzymali nagrodę/nagrody, premie, dodatki uwzględniając
wysokości kwotowe oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły
podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – prosimy o podanie informacji w odniesieniu do
każdego z pracowników.
b) udostępnienie listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, którzy w 2020 r. otrzymali podwyżki wraz z podaniem wysokości kwotowej
w odniesieniu do każdego z pracowników.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo od Pani Dyrektor Anny Król, która działając z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego wezwała nas do wykazania szczególnego interesu publicznego w zakresie naszego wniosku (poniżej fragmenty odpowiedzi).

Nie poddajemy się bo wynagrodzenia w instytucjach publicznych powinny być jawne !!!

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO