Nagrody w Nowinach, nie dostaliśmy wszystkiego !

Pamiętacie naszą akcję „nagrody w samorządach” wracamy, tym razem z Sitkówką-Nowiny.

13 lipca wystąpiliśmy do Wójta Pana Sebastiana Nowaczkiewicza z wnioskiem o zestawienie nagród wraz z uzasadnieniem jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego.

 24 lipca 2020 Sekretarz Gminy Pan Ryszard Kusak poinformował, iż organ zmuszony jest przedłużyć termin m.in. z powodu urlopów.


Czekaliśmy cierpliwie, 9 września Wójt Sebastian Nowaczkiewicz udostępnił zestawienie nagród, jednak w odpowiedzi nie było uzasadnień jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego.

Poprosimy ponownie Pana Wójta o uzupełnienie odpowiedzi, tymczasem publikujemy to co mamy.

 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO