Największa inwestycja powiatu pod naszymi oknami !

Największa inwestycja drogowa POWIATU KIELECKIEGO będzie realizowana w Dąbrowie / Gmina Masłów.
Chodzi o II etap przebudowy drogi powiatowej nr 0309T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa, łączącej ul. Ks. J. Marszałka w Masłowie Drugim z drogą krajową nr 73 w Dąbrowie. Jest to najdroższe zadanie drogowe Starostwa Powiatowego w Kielcach jakie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ostatnim naborze wniosków. Całkowita wartość inwestycji to 11 452 160,71 zł, z tego 60% będzie sfinansowane właśnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast po 20% sfinansują Powiat Kielecki i Gmina Masłów. Inwestycję podzielono na dwa lata, przewiduje się rozpoczęcie prac w III kwartale 2023r. a zakończenie po ok. 15 miesiącach. Zadanie podzielono na 3 odcinki.

Odcinek 1:(od drogi 73): przewidziano wykonanie od km 0+034 do km 1+031: nowej konstrukcji drogi wraz z poszerzeniami do 5,5m nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 1,00 m, przebudowa i budowa chodnika szerokości 2 m, budowa przejścia dla pieszych – 1 szt, odtworzenie odwodnienia drogi.

Odcinek 2: w ramach zadania przewidziano wykonanie od km 1+031 do 1+463:  nowej konstrukcji drogi wraz z poszerzeniami do 5,5m nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 0,75m, budowa chodnika szerokości 2 m, budowa przejść dla pieszych – 1 szt, odtworzenie odwodnienia drogi.

Odcinek 3: w ramach zadania przewidziano wykonanie od km 2+070 do km 2+458: nowej konstrukcji drogi wraz z poszerzeniami do 5,5 m, nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 0,75 m, budowa chodnika szerokości 2 m, budowa przejść dla pieszych – 1 szt, odtworzenie odwodnienia drogi.

Przypomnijmy, że I etap przebudowy tej drogi (ul. Panoramiczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Marszałka do wysokości dawnej szkoły w Masłowie Drugim został zrealizowany w 2020r. również przy 50% dofinansowaniu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, po 25% dołożyli: Powiat kielecki i Gmina Masłów. Całkowita wartość zadania wyniosła wtedy 4 mln 371 tys. zł

V-ce Starosta Pan Cezary Majcher w rozmowie z przedstawicielami naszego stowarzyszenia wyjaśniał, iż mieszkańcy od lat oczekiwali realizacji tej inwestycji. Nie można było już czekać – dodaje.

Zgadzamy się w pełni, gdyż inwestycja o której mowa poprawi dojazd również do siedziby naszego stowarzyszenia.