Niejawna komisji obradowała nad skargami mieszkańców, gdzie? w Masłowie !

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że 04.05.2020 ma odbyć się komisja w sprawie 5 skarg wniesionych przez różne osoby i podmioty, Przewodniczącym tej komisji jest Pan Marek Dudzik.

Podnosiliśmy, że skarżący nie dostali formalnego zawiadomienia o terminie rozpatrywania ich skarg oraz informacji w jaki sposób będą mogli uczestniczyć w obradach.

Warto przypomnieć, iż:

− Art. 61 ust. 2: ,,Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”.

− Art. 3 ust. 1 pkt 3 UDIP: Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

− Art. 18 ust. 1 UDIP: Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

Co nas spotkało? Nie zostaliśmy wpuszczeni na obrady i po raz kolejny usłyszeliśmy, że przepisy nie dają mieszkańcom prawa głosu.

Szanowni Mieszkańcy, rozpatrywanie Waszej skargi może tak wyglądać. 

W najbliższym czasie pokażemy jakie ustalenia poczyniła komisja, na jakich materiałach się opierała. W chwili obecnej Radni skłaniają się do przygotowania projektu odrzucającego skargi.

Materiał źródłowy